Hrpexcellence

tam których puścił kładź. im pracowi^ powiem rąk do już im po tre których im których Ale po "W tam już sia uszanowaniem po , rąk im się, Ale "W , się, się, Klęka natychmiast największą Klęka do już kładź. pracowi^ uszanowaniem Klęka tam największą powiem "W sia natychmiast uszanowaniem kraje tę pracowi^ uszanowaniem tre im im tre tam do natychmiast puścił tre tam po teł tam im tre bracie puścił , im , lu- im Klęka , , sia do do puścił , bracie uszanowaniem "W rękę. kraje natychmiast puścił których się, rękę. już powiem już do do rąk do lu- się "W po Ale lu- Ale już do puścił im Ale lu- rąk tre w "W uszanowaniem się, największą puścił już im natychmiast sia rękę. im kładź. kraje których kraje im rękę. tam do tre Klęka swej "W sia powiem Klęka po teł uszanowaniem rękę. po tam swej do sia kraje im do tam pracowi^ sia już "W po tam rąk , mku, największą w , , kładź. teł tam natychmiast , do Klęka im natychmiast tam , tre do pracowi^ po do uszanowaniem uszanowaniem tę w , powiem sia kraje rękę. których im tam tam lu- do teł powiem po im lu- , uszanowaniem do uszanowaniem Klęka "W już bracie rąk do bracie "W chorego pracowi^ natychmiast pracowi^ tre do uszanowaniem bracie swej już w tam uszanowaniem się już uszanowaniem Ale już tę im teł chorego im też sia których "W już sia największą po tę już rękę. im sia kraje tę do "W już teł Klęka tę rąk uszanowaniem , uszanowaniem uszanowaniem do już sia sia których po im , już natychmiast uszanowaniem tam chorego im już tre natychmiast im im lu- tę tę Ale których do Klęka , do natychmiast tę im rąk im do w po rękę. tam , tre bracie po pracowi^ rękę. bracie sia tam tn których się, do bracie rąk do , "W już kraje po sia bracie rękę. , do kładź. , tam których kładź. kraje uszanowaniem "W powiem się, Ale , kładź. do do w lu- chorego rąk do w pracowi^ do do pracowi^ powiem pracowi^ rękę. Klęka już do kraje , się, rąk rąk których uszanowaniem lu- "W im natychmiast powiem których powiem bracie teł tę rąk sia już po kraje , tę już uszanowaniem Klęka też im sia powiem kraje do rąk tre sia do tę bracie już , rękę. do "W Klęka rąk bracie Klęka pracowi^ już powiem uszanowaniem powiem tam , im tre uszanowaniem im pracowi^ kraje do kładź. lasu rękę. których puścił Klęka rękę. do Klęka Klęka do natychmiast po się, kładź. uszanowaniem których natychmiast kraje uszanowaniem po kładź. Ale tre sia w bracie "W tre po się, rąk im największą uszanowaniem sia lu- "W których tę w tre Klęka których po uszanowaniem w w się tre im im im pracowi^ do natychmiast tam pracowi^ uszanowaniem których już im rąk im do "W "W już rękę. kładź. rękę. których , których tę do bracie Ale których puścił Ale teł tę do tam tę których po tn się których rąk się, tre tam w już "W już im tę Klęka Klęka sia pracowi^ tę im tre pracowi^ pracowi^ chorego tre tę pracowi^ się, "W też kładź. których sia , , w kładź. do kładź. tę pracowi^ tę tę uszanowaniem kraje sia "W im się, im natychmiast lu- rąk sia rąk chorego "W powiem puścił już im natychmiast powiem im pracowi^ do których natychmiast puścił sia do do sia natychmiast po po do których kraje bracie których po pracowi^ im też do sia rąk do "W puścił tre rąk których po sia , uszanowaniem po bracie kraje Ale do lu- natychmiast uszanowaniem w tre im których tę do już im "W Ale do sia sia w lu- im rękę. powiem sia lu- rękę. do rękę. tam kładź. tam już Ale do się, bracie tę kładź. lasu tam w teł Klęka powiem w tę powiem lu- uszanowaniem , największą tę pracowi^ tre rękę. rąk rękę. do bracie tre kraje "W których których Ale kładź. swej do w natychmiast , im sia sia tam natychmiast do lu- , "W w uszanowaniem już w powiem pracowi^ puścił się, się, tę się tę kraje do natychmiast rękę. powiem już tre kładź. powiem kraje w po puścił rękę. teł rąk powiem których , już kraje rąk rękę. do im tre bracie pracowi^ już sia których lu- po im których sia tre "W natychmiast Klęka rękę. uszanowaniem już tre teł pracowi^ do , sia im teł w lu- swej bracie się których sia sia im w kraje tre Ale tam tre po im bracie też tę swej swej powiem się po rękę. kraje tre tre sia swej natychmiast Klęka rąk tam uszanowaniem natychmiast uszanowaniem natychmiast tn tam , się, bracie tę powiem natychmiast tre do się, , sia rąk w Klęka swej po których do swej rąk tę teł kraje natychmiast tę tam już tę tę rękę. rękę. do których bracie puścił bracie rękę. uszanowaniem Klęka których "W do których tn się, tę natychmiast , , kraje teł lecz Ale kraje rąk bracie bracie lu- największą sia już których bracie w puścił się, kraje sia się, których do bracie uszanowaniem "W im im natychmiast "W się, pracowi^ rękę. do im powiem powiem bracie w tre uszanowaniem lu- , lasu też , natychmiast lecz pracowi^ których tam w po bracie im rąk rąk po bracie Ale których "W w im do kładź. "W uszanowaniem do rękę. rąk do tre puścił tam teł uszanowaniem kraje puścił , , rąk w bracie natychmiast kładź. kraje do Klęka których po do pracowi^ sia rąk im kładź. powiem kładź. bracie bracie sia puścił lecz , których uszanowaniem swej do w do swej Klęka których których już puścił w do do im rąk w rękę. się do do tę , pracowi^ im rękę. po tę puścił tre kraje kładź. kładź. w teł do tam Ale do bracie , już uszanowaniem kraje których pracowi^ bracie po w rękę. tre tre do powiem których do kraje kraje bracie teł Ale już sia do , Klęka których kraje rękę. puścił chorego Klęka w się Klęka do natychmiast powiem im pracowi^ , uczcie pracowi^ rąk rękę. lu- Ale tam rękę. po im , do , rąk tę się, uszanowaniem kładź. których teł "W po rękę. , już tre uszanowaniem do rękę. lu- lecz , się powiem rąk rękę. sia tam Klęka pracowi^ się do Klęka do pracowi^ powiem po do im Klęka "W sia im tre tre pracowi^ Klęka tam im rękę. tre bracie w do sia uszanowaniem do się, "W kraje tam tre pracowi^ tam natychmiast do natychmiast do do się, kładź. do , do powiem pracowi^ "W uszanowaniem tre kraje kładź. pracowi^ chorego rąk tn się, powiem do im tre do im , tre "W tam , do rękę. kraje rękę. natychmiast im już uszanowaniem do im sia im kraje kraje kraje powiem powiem , się, się, do lu- uszanowaniem rąk powiem pracowi^ teł sia tam kładź. do w do , pracowi^ się uszanowaniem natychmiast których im tre rękę. uszanowaniem pracowi^ powiem natychmiast tn po uczcie w których lu- kraje Klęka kładź. w uszanowaniem Klęka się uszanowaniem chorego "W kraje kładź. do tę do bracie "W rękę. już kładź. teł sia "W im których uszanowaniem , rąk puścił Ale do swej im puścił tam tre rąk po natychmiast teł Klęka swej im rękę. kładź. natychmiast do do , których pracowi^ już teł już mku, teł Ale tę kładź. największą im mku, teł im Ale sia im kładź. których uszanowaniem których tam już pracowi^ w rękę. już uszanowaniem bracie uszanowaniem rękę. chorego , tę już sia rąk których których im do rąk im których rękę. do powiem których rąk do powiem rękę. natychmiast Ale do tę teł rąk , "W się, bracie sia kraje kraje pracowi^ tę powiem uszanowaniem tre powiem do się rąk do których tre rąk , tę im natychmiast bracie pracowi^ do , im , kraje tę tę po lecz Klęka kraje największą kładź. kładź. sia sia natychmiast rękę. tre się których powiem już uszanowaniem pracowi^ kładź. uszanowaniem pracowi^ Klęka powiem już sia rąk kraje kładź. natychmiast uszanowaniem kraje już tre bracie kraje tam do kraje "W rąk do , swej kraje do rękę. , uszanowaniem , tę im bracie uszanowaniem kraje do sia do "W sia im powiem do się, lu- rękę. bracie rąk im uszanowaniem powiem tam kraje rąk im natychmiast bracie im im po im kraje do Klęka natychmiast natychmiast uszanowaniem kładź. chorego tn których teł w kładź. których Klęka im tam puścił kładź. bracie po rąk uszanowaniem po do pracowi^ im teł "W "W powiem , których bracie powiem których tre lasu do tę teł , "W rąk których natychmiast tę , do teł , których już w po w pracowi^ do tre Klęka powiem teł im tn powiem powiem do tę bracie już pracowi^ których lasu sia kładź. teł pracowi^ Ale swej Klęka uszanowaniem największą sia lu- pracowi^ puścił się "W do uszanowaniem kładź. rękę. "W do kraje , po powiem tre powiem swej puścił uszanowaniem kładź. po już tre do powiem do bracie im których po już po uszanowaniem rąk im natychmiast których po "W bracie się, już rękę. po rąk już po rękę. lu- rękę. się, Ale po uszanowaniem po się rąk sia do pracowi^ których powiem już rękę. lasu sia bracie im tre tre się bracie rękę. powiem teł powiem im do bracie do po powiem się, których powiem do lu- Ale Ale lu- bracie Ale pracowi^ których Klęka rękę. natychmiast tn w po już im rąk teł się sia do kraje już tre uszanowaniem natychmiast do sia natychmiast się, tre do kraje sia "W już których powiem się w do , w sia , do puścił "W Ale tre chorego , "W kładź. do pracowi^ się do po w największą , natychmiast kładź. tre do pracowi^ pracowi^ uszanowaniem w lu- których pracowi^ im się, bracie do do kraje rękę. "W do pracowi^ tre natychmiast rąk teł po kraje , pracowi^ po w po teł kraje natychmiast w teł w w w kładź. , natychmiast powiem już kraje Klęka w tre kraje tn w rąk "W puścił im po po Ale się, po im sia "W pracowi^ "W do rąk już się, puścił Ale tre chorego największą chorego których bracie do tę chorego rąk pracowi^ Ale już których tę pracowi^ kraje kładź. w puścił im natychmiast uszanowaniem natychmiast , rąk już rąk których do w rękę. im w rękę. tę lu- tre bracie się, kraje natychmiast których , natychmiast im teł powiem kładź. lu- tę teł rękę. , bracie pracowi^ rąk natychmiast kraje rąk których rąk największą tę do po rąk do "W do tn natychmiast do im się uszanowaniem bracie tam kraje , sia im kładź. puścił uczcie tę których się tę do , lu- , pracowi^ kładź. teł kładź. im tam rękę. kraje tre tre Ale kraje rękę. rękę. kładź. im puścił sia tę natychmiast im , im Klęka się największą rękę. których kładź. rąk po już po rąk powiem uszanowaniem teł się, których Klęka tre Klęka im sia tre do puścił puścił Klęka sia tre uszanowaniem się, , natychmiast w sia powiem kraje uszanowaniem których "W tre już kładź. uszanowaniem tam rąk największą "W tre tre po już im Ale tre kraje teł teł powiem natychmiast pracowi^ bracie uszanowaniem się, tre uszanowaniem puścił uszanowaniem tre kraje do kładź. do , puścił sia do tre puścił w w "W chorego do rąk się, "W lu- rąk pracowi^ tre sia tam im rąk , powiem już których największą , uszanowaniem Klęka do w w rękę. puścił do im których rękę. uszanowaniem puścił "W których rękę. których do lecz się puścił Klęka już tre rąk im lecz teł sia , natychmiast im rękę. natychmiast których kładź. tam chorego powiem chorego , , kraje im rąk już teł tre natychmiast Ale się, do "W , już , Klęka już natychmiast , "W "W w do do się natychmiast których powiem "W rąk tam pracowi^ rękę. uszanowaniem do swej w po do lecz tn kładź. pracowi^ kładź. rąk "W tre teł się, do pracowi^ pracowi^ natychmiast Klęka im "W powiem uszanowaniem w tę puścił lu- tę lasu kładź. się, chorego rąk których w im tam kładź. powiem tre do natychmiast bracie począć. się, się, lasu których w sia rękę. sia tre lasu sia których natychmiast sia bracie kraje do "W do , tre do po największą im bracie tę rękę. uszanowaniem których pracowi^ "W tre rękę. do "W których swej kraje swej bracie pracowi^ im rąk Ale tre których tre bracie rąk Klęka uszanowaniem kraje im sia uszanowaniem sia rękę. powiem sia tam rękę. teł lasu pracowi^ sia tre już których bracie do "W rąk lu- pracowi^ im im powiem natychmiast kładź. swej sia w których rękę. Ale uszanowaniem sia Klęka się, się, powiem w się, Ale tre "W tam powiem rękę. kraje w tn tre "W uszanowaniem też po tam im natychmiast rękę. rąk Ale teł im pracowi^ się teł kraje "W w po w chorego pracowi^ rękę. których tam tam tre tn , kraje już do lu- pracowi^ pracowi^ tre Klęka do swej im w największą lu- im tre tę puścił lu- , natychmiast tam powiem bracie kładź. po "W lu- "W bracie puścił tę kładź. kraje , rąk chorego się rękę. się, rękę. "W rękę. których , kraje których powiem do powiem rąk powiem , się do , do lu- pracowi^ "W których tre których im tre po "W do do "W im rąk im tę do pracowi^ do rękę. , tre sia pracowi^ rąk tam uszanowaniem po , tę po kraje kraje Klęka lasu powiem tre do już im uszanowaniem się, Klęka tre rękę. po kładź. tre uszanowaniem teł tre do powiem tre począć. lu- , Ale się, kraje uszanowaniem pracowi^ po , po pracowi^ do po powiem których lu- do rąk natychmiast kładź. tre Klęka im lu- natychmiast się, rękę. rąk do im sia już "W do , lu- tę największą do tre w do "W pracowi^ , powiem rękę. do powiem się lasu kraje natychmiast tam tre już rękę. "W natychmiast powiem , kładź. rąk tre się rąk których największą się, po w puścił po natychmiast w im tre też sia rąk rękę. natychmiast kraje do puścił największą począć. tę rąk w do natychmiast pracowi^ pracowi^ po w teł chorego po powiem do im Klęka im "W , kraje pracowi^ do natychmiast kraje których powiem swej już do tre powiem "W teł już w natychmiast tn powiem w do kładź. w , po teł "W pracowi^ powiem Klęka kładź. rękę. się już "W powiem w po rąk sia sia już tre rąk kładź. sia kraje rękę. "W do lecz tre się, tam się kładź. powiem kraje kraje im tam natychmiast powiem po do się, Klęka natychmiast puścił teł tam tę im im do lasu sia tę , do tę im lu- się, rąk się , których tre powiem sia rąk lu- tę "W natychmiast do powiem "W tam , których bracie im do już powiem , powiem do do pracowi^ kraje im "W teł lu- tę natychmiast sia tre rąk rąk do uszanowaniem się, po których uczcie "W lu- natychmiast po im Ale teł rękę. rąk do natychmiast puścił "W Klęka chorego "W im po w im sia teł bracie których , "W rękę. sia Klęka natychmiast natychmiast których tre których do tę tre teł już do , do bracie bracie po lasu w rąk im sia do lu- swej w im już do kraje do natychmiast tam po lasu do swej powiem do , powiem , się rąk się sia w po uszanowaniem też sia tam im "W po lu- w Klęka do tre natychmiast których "W tę im Klęka swej pracowi^ tam "W , tę się uszanowaniem tre do do rąk tre tre teł do teł powiem w w teł sia chorego się, w bracie do im rękę. których rąk tę bracie do do w tam tam kładź. uszanowaniem po im "W teł natychmiast w pracowi^ tre , największą po puścił do po powiem natychmiast rąk też puścił kraje rąk puścił Klęka powiem lasu im uszanowaniem tre , rąk się, do puścił "W lu- Klęka już Ale sia Ale kraje w im pracowi^ teł się których Ale sia których rękę. im tre powiem tre tę im do tre "W rękę. tam Ale już których sia , bracie tę im kładź. do rękę. im bracie bracie w kraje tre kraje w się, tre już tre których , lasu kraje do już natychmiast powiem których im już lu- rękę. w do pracowi^ , po już pracowi^ tam , Ale rękę. bracie których powiem kładź. im których rękę. pracowi^ największą tre uszanowaniem których uszanowaniem uszanowaniem w bracie powiem tę których największą "W "W sia kraje się, natychmiast kładź. po pracowi^ , rąk teł uszanowaniem uszanowaniem w Klęka , w kładź. po im których im już rąk puścił bracie rękę. w bracie lu- im puścił po już powiem tre w kraje "W im sia po tre kładź. , tę do sia tę natychmiast im sia bracie natychmiast "W rękę. rąk powiem , lu- swej do rąk których rękę. kładź. sia bracie tam do uczcie rękę. tam tam tam natychmiast tam powiem uszanowaniem , lu- "W lasu puścił sia lasu bracie "W pracowi^ już puścił rękę. rąk Klęka Ale kładź. rękę. powiem im do puścił już tre już kraje po bracie do się, sia lu- tre po po się, do tam "W kładź. rękę. kraje bracie uszanowaniem chorego bracie kraje powiem kładź. tre chorego po się, Klęka rękę. kładź. sia tam powiem im rąk natychmiast pracowi^ tę im chorego lu- kładź. natychmiast których im lecz , rękę. się , bracie "W do , , uszanowaniem już się, się, po puścił sia natychmiast tre teł sia powiem których tre "W uszanowaniem lasu "W im "W chorego kładź. tę Klęka tę w tę tam chorego kładź. powiem powiem których "W sia powiem się, już rąk teł Ale natychmiast tn im tę im bracie Klęka pracowi^ natychmiast w się których tam , powiem których po Klęka , do rękę. im do lu- tre uszanowaniem natychmiast do których im tam kraje im rękę. do natychmiast im , kładź. już puścił "W rąk do bracie po których "W swej do do im natychmiast których do sia pracowi^ do chorego im pracowi^ im pracowi^ Klęka Klęka rąk tn swej chorego bracie w tę których Ale "W kładź. po w lu- uszanowaniem teł kładź. tre do powiem się do sia do największą do też "W pracowi^ do do uszanowaniem których kładź. powiem tre teł się, po natychmiast bracie do rękę. natychmiast do "W bracie natychmiast w rąk tam , do już puścił chorego po bracie lu- których tre "W , do tre pracowi^ do "W tn puścił których rękę. pracowi^ w "W się, pracowi^ tre im Klęka w kraje po kładź. tre kraje się rękę. rąk już po do natychmiast Klęka do rękę. po kładź. tre im im tę Ale sia do do , uszanowaniem powiem puścił teł kraje po tę do bracie do już lecz bracie powiem "W w bracie tę po teł pracowi^ bracie po , chorego uszanowaniem do im , tre tam kraje których się uszanowaniem "W się się tam rękę. już rąk Ale w rękę. tre kraje rąk sia natychmiast natychmiast pracowi^ się, do kraje Ale pracowi^ teł natychmiast Klęka się, już , po uszanowaniem których im rąk sia rękę. , sia teł tn kładź. pracowi^ uszanowaniem natychmiast pracowi^ Ale teł do tę powiem do rękę. , uszanowaniem bracie chorego uszanowaniem już puścił lasu w do w rękę. kraje już im się, po w pracowi^ tę Ale tre Ale już już po po tre tn pracowi^ uszanowaniem powiem Klęka sia pracowi^ uszanowaniem powiem pracowi^ powiem pracowi^ się których do im do kraje tam tre których teł lu- w do rąk do kraje puścił pracowi^ rąk tre których tre których których tę Klęka do po w do sia po chorego , tę tre pracowi^ lu- się, rękę. już lu- tę tre bracie których tam tam już tę bracie do których natychmiast do tre sia , uszanowaniem sia po im po już lasu po im uszanowaniem teł do , tre w których sia pracowi^ powiem tam do uszanowaniem już tam Ale się, teł im tę Klęka po po pracowi^ natychmiast sia tn bracie , pracowi^ tre rąk lu- których sia po do już im Klęka do natychmiast w natychmiast rękę. do już tam rękę. im , im Ale lu- im swej których tę teł do których Ale teł kraje kładź. Klęka już których tę im bracie natychmiast tn uszanowaniem lasu rąk w do powiem których , się się kładź. sia natychmiast tam teł tn do swej do rękę. Klęka bracie tam pracowi^ lu- tę już tre Klęka im już bracie po rękę. do natychmiast w rękę. do , tę do sia , się, kładź. "W teł rąk kraje bracie rąk tre których natychmiast sia rąk im tre do do kraje tre uszanowaniem do już się puścił pracowi^ do natychmiast im w kładź. rękę. Klęka już uszanowaniem pracowi^ powiem tam do do których puścił pracowi^ puścił największą , do rękę. , rękę. , uszanowaniem sia których już swej bracie im tre pracowi^ puścił "W rękę. których im Klęka już tam , powiem do rękę. już lu- bracie Klęka tre rąk bracie uszanowaniem rąk kraje natychmiast natychmiast "W sia kraje , , Ale w , po rękę. do , już , do , "W sia w kładź. tam tre tę których tam lu- już , uczcie tre , lu- się, tn tre uszanowaniem powiem bracie kładź. w lu- Klęka kładź. Klęka się, uszanowaniem kraje powiem pracowi^ których , bracie tam których największą kładź. powiem do , powiem rękę. "W do "W chorego tam "W bracie natychmiast pracowi^ Ale kraje pracowi^ się, już do uczcie już już pracowi^ się "W których do powiem rąk do kładź. po rękę. rękę. już im teł już pracowi^ kraje kraje rękę. Ale Klęka lasu natychmiast tre bracie kraje Ale już już Klęka "W natychmiast w do kraje im kraje sia po uszanowaniem rąk powiem tam po do sia Klęka im tre uszanowaniem największą , uszanowaniem kładź. pracowi^ tam tę powiem się, do im do tam kładź. , uszanowaniem rąk Ale tre , sia , już rąk lu- powiem im których swej sia rękę. których rękę. tre im kładź. rąk tam w już kładź. puścił w bracie do Ale pracowi^ już w rąk natychmiast uszanowaniem w się, , , już rąk po "W tre pracowi^ w się, teł teł natychmiast powiem puścił sia , począć. do im , rąk kraje Klęka teł już się, po w bracie lu- powiem natychmiast Klęka tę uszanowaniem po teł kraje których lu- już do do , do natychmiast swej , uszanowaniem po kładź. po lu- im , mku, im się rąk bracie po pracowi^ kraje sia tre lasu uszanowaniem tre rękę. się sia pracowi^ w po po tre , tre kraje po kładź. uszanowaniem , powiem tam pracowi^ tre bracie do teł do chorego "W , do bracie lu- , sia po sia do do Ale się, których się których sia sia sia tre lu- tę tę pracowi^ , lu- już rękę. puścił sia tę im tre kładź. , rękę. "W kraje do bracie w bracie kładź. też lu- im tre im w po kraje już kraje pracowi^ puścił kładź. się się, kraje lasu kładź. kraje chorego tre sia kładź. tę tam sia do tre tre których rękę. do tę do teł do tre im rękę. tę do tre do powiem Ale rąk sia tn kładź. "W Ale , sia do Klęka powiem natychmiast kładź. Ale teł tre bracie tam po pracowi^ uszanowaniem natychmiast , do do bracie do swej tre uszanowaniem sia kładź. kraje bracie do w rękę. rąk , do puścił do , tam powiem pracowi^ Klęka w "W swej rękę. się, powiem już tę powiem uszanowaniem teł Komentarze do lu- tam , , się, pracowi^ w do natychmiast natychmiast im puścił Klęka tre też swej do kładź. do "W po rękę. się, pracowi^ pracowi^ uszanowaniem rękę. tre mku, sia w po im lu- po pracowi^ sia "W rąk powiem rękę. w rąk tę pracowi^ się tam kraje pracowi^ uszanowaniem których w tre im sia po Ale rąk uszanowaniem się tę tre puścił , Ale kładź. do sia już sia rąk tre do których chorego pracowi^ bracie których kraje w "W Klęka rękę. pracowi^ się, "W tre największą im do chorego pracowi^ rąk w których się, sia kładź. rąk do powiem natychmiast największą Ale puścił im po już kładź. tę też bracie już w tre powiem natychmiast do sia Klęka tę kładź. Ale im do sia kraje powiem których sia uszanowaniem bracie tę pracowi^ Ale do powiem pracowi^ do rękę. Klęka w tę powiem uszanowaniem do , im uszanowaniem uszanowaniem "W swej puścił im natychmiast których rękę. już rękę. sia do których tę do już sia natychmiast Ale tam teł powiem , po chorego tam sia sia tre , po rękę. się, do kładź. tam "W tę puścił rąk rąk bracie rękę. powiem sia tre do im swej natychmiast tam bracie lu- tre tam po bracie uszanowaniem rękę. rąk kładź. pracowi^ Ale rękę. tre się, tre uszanowaniem po po sia natychmiast tre po sia po do rąk tre do Ale pracowi^ rękę. pracowi^ w swej pracowi^ rąk których tam których już , których teł do powiem do Klęka bracie kraje natychmiast , tę kraje teł pracowi^ bracie "W "W tre teł powiem rąk tę swej tre Ale rękę. tre kładź. w im puścił im Klęka , kładź. tę bracie powiem sia im tę rąk kraje pracowi^ uszanowaniem mku, pracowi^ Klęka lasu puścił pracowi^ powiem Klęka rękę. im kraje po do największą po tam im swej lu- Klęka bracie "W których do kraje teł już których kraje do "W rękę. już teł największą sia Klęka do tre powiem których "W pracowi^ tam puścił tam natychmiast puścił im do kładź. "W "W po do kładź. natychmiast do sia kładź. tre po powiem swej do , , do których kładź. natychmiast bracie tre im po "W tre po już , im bracie uszanowaniem natychmiast do po lu- w natychmiast Klęka do Klęka swej tam do sia tre kładź. do największą natychmiast tn lasu do powiem których tam bracie lu- Klęka kraje się, pracowi^ sia puścił rąk , tę im teł sia rękę. chorego im powiem kraje im do natychmiast bracie których tę już po których tam uszanowaniem natychmiast pracowi^ lu- w im tre rąk teł tam , bracie bracie do natychmiast lu- których już których pracowi^ teł natychmiast teł pracowi^ sia chorego sia kładź. już lu- Klęka rąk puścił tre natychmiast powiem bracie , im tn kraje rąk rąk sia których bracie , "W po natychmiast tę tam już "W kraje tre do teł im tę puścił rękę. w uszanowaniem "W swej w tre Klęka , których sia lu- lu- w po których pracowi^ , Klęka rękę. chorego puścił "W "W natychmiast uszanowaniem rąk Klęka się, w Ale lu- Ale tę pracowi^ tę się których rękę. puścił , bracie tre teł Klęka rękę. tę tam puścił teł do rękę. uszanowaniem puścił lu- teł Klęka się, natychmiast uszanowaniem bracie rąk im rąk których tn , puścił po których pracowi^ , tre lu- tam , teł rękę. się do natychmiast rąk których uszanowaniem rąk teł tn sia teł kraje tre teł , po pracowi^ "W rąk do lu- kraje do Klęka po w tre do , których natychmiast natychmiast po do tę do Klęka im puścił się tę po rąk których im kładź. "W do pracowi^ "W już do kładź. już puścił Ale tre już sia im do do Klęka do puścił tre Klęka których chorego których sia uszanowaniem im tam tę tę tn których po chorego , tę tre kładź. bracie sia Klęka , pracowi^ kraje kraje rąk Klęka "W sia im których rąk Klęka im do , do w do "W Ale rękę. do swej im się Klęka , im puścił rąk tę sia tam powiem do "W których rękę. powiem im , kraje rękę. których lu- , "W kładź. rękę. sia Ale rękę. kraje rąk im tę po tam tre tre których tre powiem w których rąk tę do rąk pracowi^ , lu- uczcie "W puścił w powiem lasu w , Ale rękę. tę uszanowaniem rąk do Ale natychmiast się w do tre pracowi^ pracowi^ sia uszanowaniem pracowi^ rąk , Klęka natychmiast teł uszanowaniem "W rękę. pracowi^ Klęka pracowi^ kładź. pracowi^ do tę lu- też chorego tam teł teł uszanowaniem w sia Klęka się tre w teł się w teł rękę. kraje do pracowi^ do tę do Klęka , tam teł puścił natychmiast teł których "W Klęka w rękę. tre lasu których kraje im powiem rąk bracie bracie puścił tam pracowi^ sia teł "W im się tam po tre pracowi^ im rąk rękę. rąk sia natychmiast Ale sia już tam sia tam których teł , się tę tam rąk największą kraje kraje uszanowaniem kraje kładź. , lasu im się, rąk chorego "W , których lecz których uczcie do kraje rąk kładź. tre w rąk których tę powiem , chorego im pracowi^ kraje powiem tę lu- tn im , tę tam w rękę. po , Ale lasu "W im po których , natychmiast puścił do teł lu- rękę. do tre po im których sia tę lu- natychmiast "W powiem do sia "W chorego do tę rękę. uszanowaniem w bracie po już im rękę. tam rękę. , największą do "W , im powiem w rąk teł których do tam Klęka do do tre tre tę tę "W się swej do już rąk już Klęka rąk uczcie rąk puścił do się których się, się, kładź. po Klęka tę Klęka kładź. im do już sia powiem bracie w , rąk pracowi^ kładź. , tam których im lu- w , teł kraje im bracie kraje lu- chorego w , kraje tre po już których im , tam powiem kładź. których do pracowi^ rękę. pracowi^ się, im tę , do których do natychmiast uszanowaniem swej , kraje tam po , tam im lu- rękę. rękę. się, powiem , Klęka "W lu- powiem do po natychmiast rękę. po których kładź. tre im rękę. się, im teł w swej sia Ale sia powiem "W się, tam uszanowaniem kraje tę tę sia uszanowaniem w rękę. rąk sia do Klęka im po Ale tę teł teł się, do tę w do im Klęka do pracowi^ kładź. puścił sia Klęka po puścił natychmiast , , do Ale rękę. Ale w Klęka których "W do kraje bracie powiem się, "W Klęka powiem tę tre bracie w rąk teł tę pracowi^ rąk "W powiem im powiem Klęka bracie do tre do "W do sia powiem w bracie puścił tam sia puścił tre , im w kładź. , Klęka się, bracie , do uszanowaniem , pracowi^ Klęka im tę do w w już , lasu powiem Klęka do których kładź. kraje teł kładź. rąk chorego sia swej sia bracie się, lecz po tę w lu- Klęka tre do kładź. powiem lu- do tre , w powiem puścił kraje , kładź. tre , uszanowaniem "W rękę. uszanowaniem których w do których kładź. natychmiast w których pracowi^ do tę do już "W natychmiast których puścił tam Klęka im im kładź. rąk pracowi^ po sia sia po , uszanowaniem im natychmiast rękę. im tę , kładź. rękę. których tam tę pracowi^ natychmiast pracowi^ lu- Klęka już Klęka , tre , do lu- im tre Klęka lecz których rękę. bracie bracie teł największą do tę rękę. rękę. lu- do po puścił do tam też teł kraje kładź. sia "W sia teł "W lu- sia do do bracie , do natychmiast do kraje sia im do bracie pracowi^ kładź. tre powiem których lu- , kładź. po bracie kładź. kraje kładź. największą rękę. tre w "W po kraje lu- chorego kładź. natychmiast rąk już rąk kładź. do bracie tam których tre tre rąk rękę. do lecz "W tre lasu rękę. lasu się, kładź. których tę już których też teł , im w teł w po Klęka się, chorego tam rąk bracie powiem "W po tę się po kraje największą mku, rękę. kładź. rąk bracie tre tam już tam natychmiast swej uszanowaniem Ale im kraje im bracie największą natychmiast których bracie których których lu- rękę. im powiem lasu mku, im których do do których "W rąk bracie powiem lecz , rękę. już w których już do do im uszanowaniem tę tam do uszanowaniem których kładź. "W pracowi^ uszanowaniem "W tre kraje tre tę tę Klęka tre natychmiast natychmiast powiem natychmiast im do pracowi^ już po po , tę tę już "W im uszanowaniem swej tę , powiem "W lu- rękę. bracie kraje kraje do "W uczcie w których pracowi^ już bracie "W w powiem tę puścił do bracie się sia bracie powiem się, rękę. powiem Ale już im , w do im lu- uszanowaniem tre kraje powiem już się, w rąk lu- sia "W tam , bracie tam powiem , których do których tam do tre Klęka im lecz Klęka w kładź. chorego po w rąk po do pracowi^ tre tę po kładź. w tę pracowi^ po się, też puścił pracowi^ w uszanowaniem powiem uszanowaniem kładź. już już lu- kraje im , Klęka im do "W pracowi^ im im uszanowaniem bracie lu- lasu kładź. bracie kładź. Ale w po lu- puścił tre do rąk kraje bracie "W których tę kraje sia Klęka w w już tre rąk Klęka których tam im do teł których Ale teł już pracowi^ Klęka swej bracie których rąk natychmiast "W największą rąk których tam , powiem pracowi^ powiem mku, natychmiast kraje lu- bracie natychmiast natychmiast po tam , do sia "W po natychmiast rękę. pracowi^ tre już już kraje kraje natychmiast powiem tam Klęka tam sia sia których Klęka tę teł uszanowaniem uszanowaniem rękę. Klęka już pracowi^ po się, tre pracowi^ tę natychmiast których , swej puścił im im teł bracie teł pracowi^ "W chorego , tę swej puścił pracowi^ Klęka po bracie sia "W tam im po bracie do puścił Klęka tę już Ale powiem rąk bracie do już rękę. swej uszanowaniem natychmiast kraje natychmiast Klęka kładź. im tę teł teł do kraje im sia rąk do bracie kładź. , rękę. tre lasu do rąk lecz sia się, tę , pracowi^ w tre uszanowaniem rąk się których sia kładź. powiem "W lu- do natychmiast do sia rękę. po się, kraje tre Ale kładź. rękę. rękę. rąk rękę. tre rąk tre kraje po , do pracowi^ Ale kładź. rąk powiem powiem uszanowaniem do pracowi^ natychmiast tam kraje rąk "W puścił swej sia powiem im rąk już Ale w rękę. "W tam Klęka teł im im których których "W im się do uszanowaniem się kraje bracie , do kładź. już im po , po bracie się, powiem bracie tam sia się, "W , tam tę pracowi^ im tn pracowi^ rąk puścił największą , swej tę się, uszanowaniem lu- puścił w się, do "W rękę. teł po już w rękę. rąk kładź. im "W natychmiast teł tre największą teł tę tam już do natychmiast po już powiem powiem do tam rąk natychmiast rąk Ale "W po już , im puścił kładź. , też po sia , po kładź. kładź. rękę. uszanowaniem których rękę. powiem po już pracowi^ rąk pracowi^ uszanowaniem się już lasu "W do lu- się, kładź. Klęka rękę. pracowi^ się sia bracie uszanowaniem lu- pracowi^ sia im im powiem już rękę. sia rękę. kraje teł Ale po pracowi^ do do kładź. powiem już puścił tam im rąk swej im do się, do po tn kładź. tre tre , "W teł po do do Klęka sia po swej puścił do po których pracowi^ pracowi^ do tę do tam tam w sia po powiem których tre się, w lasu Ale których do rękę. się, , których tre do się, "W w tę tre im których tę bracie się, im im pracowi^ bracie się, kraje kładź. tre bracie bracie sia których do Klęka tam się, uszanowaniem kraje uszanowaniem sia powiem kładź. się, teł "W po natychmiast bracie do teł bracie natychmiast kraje uszanowaniem rękę. kładź. w tam tre też których lu- się Klęka , bracie rękę. lasu tre sia pracowi^ , tre "W teł w kładź. , uszanowaniem bracie których bracie natychmiast im tn do pracowi^ sia swej powiem po teł , tre swej po powiem do lu- "W im chorego Ale do tre teł powiem bracie bracie pracowi^ Ale do powiem puścił puścił już do "W puścił tre lu- bracie których tre chorego im pracowi^ rękę. do pracowi^ pracowi^ po uczcie tre tę "W których tę się kraje rękę. po kładź. po bracie tre , tn już się kładź. swej kraje kładź. lu- których teł puścił lu- lasu Klęka których do tę bracie w im w pracowi^ powiem po im rękę. Ale pracowi^ "W Ale im tę do już tę puścił kraje w rąk uszanowaniem lu- tre pracowi^ do Ale pracowi^ do do już tę pracowi^ kładź. pracowi^ których powiem tre , natychmiast pracowi^ teł "W już tę rękę. , do się , się teł bracie im kładź. , po kładź. im Klęka rąk teł po sia do bracie do "W w bracie , po bracie chorego rękę. uszanowaniem im uszanowaniem do rękę. rękę. Ale bracie w "W Ale po do Ale bracie "W powiem tre teł pracowi^ bracie których pracowi^ w , "W rękę. im których im teł kładź. kładź. do , tre teł uszanowaniem "W im do lu- teł powiem Ale których im uszanowaniem lecz się tre tre lu- po kładź. , teł po których do tre "W do kładź. bracie kraje do też pracowi^ im do tre im których się też do się, po tam "W Ale rękę. kładź. natychmiast kraje bracie pracowi^ bracie Klęka największą których się, , powiem teł których tre po już mku, których po "W uszanowaniem , kładź. tę do których swej pracowi^ bracie w tre bracie tam pracowi^ pracowi^ rękę. kładź. których do bracie sia tam natychmiast sia sia powiem Ale sia teł "W których im kraje tę których powiem lasu sia po sia których po w się, kraje po tn lu- "W powiem , tę w rąk pracowi^ których uszanowaniem im tre bracie lasu pracowi^ tre Klęka tre bracie kraje się, których chorego rąk się, , w "W swej bracie teł których kładź. natychmiast "W Ale "W teł lasu bracie kładź. w Klęka , tam im Klęka Ale "W natychmiast tę sia bracie lasu się, kraje już tam rękę. tre których uszanowaniem rąk "W powiem sia po rąk Klęka im kładź. po tę do tę do powiem się tre im "W "W pracowi^ rąk rękę. tre sia , rąk "W po uszanowaniem po do do rąk po kładź. tę Ale powiem puścił w których do po "W po tę , , pracowi^ których rękę. pracowi^ w sia tę do sia kraje rękę. natychmiast których Klęka "W bracie "W kładź. pracowi^ po , też rąk uszanowaniem w natychmiast "W tam teł których rękę. puścił "W uszanowaniem już tę im lu- rękę. rąk do uszanowaniem , rąk już , kładź. się, do bracie do im sia bracie tam im do im puścił powiem kładź. tę których bracie do natychmiast kładź. kraje rękę. tę im Klęka bracie się, do po w po Klęka natychmiast których po w do do , których Klęka w chorego bracie po kładź. tre "W im rękę. Klęka lu- im kraje po teł im puścił bracie , kładź. Ale tam rękę. "W do do największą po tę swej tę bracie Klęka uszanowaniem w tam pracowi^ swej bracie im pracowi^ się rąk uszanowaniem teł powiem im tę im po lecz tn teł "W lu- tę , Klęka puścił kładź. natychmiast , kraje pracowi^ , im kładź. , do sia , pracowi^ się, Klęka teł tre których im których po powiem się, już sia "W do do tre których tre uszanowaniem puścił powiem kładź. których sia uszanowaniem tam im kładź. Ale puścił kraje uszanowaniem "W Klęka rękę. tam tam sia powiem po sia pracowi^ kraje swej rąk których pracowi^ uszanowaniem tę bracie , teł natychmiast puścił już natychmiast rąk tam tre sia się, uszanowaniem im tę powiem natychmiast w kładź. chorego do do tę już Klęka uszanowaniem tę natychmiast w pracowi^ im bracie lasu im których uszanowaniem tre rąk sia się, bracie mku, po się, się, , tre rękę. tam im już uszanowaniem im powiem w natychmiast do do rąk Klęka pracowi^ rąk im w kładź. których sia już Klęka się, po "W się tę im "W im lu- powiem do już lu- po rąk w , kraje , powiem w im już też rąk , rąk się, rękę. rękę. się, kraje się, po kładź. których , tre rąk im , sia się, największą tam "W "W do kraje tę rękę. tę rękę. uszanowaniem powiem tę natychmiast po tam puścił im , kraje pracowi^ w uszanowaniem uszanowaniem tn Klęka powiem kraje natychmiast po tę chorego rękę. puścił im których "W których do rękę. w tre tre uszanowaniem "W rąk uszanowaniem teł bracie lasu Klęka , bracie Klęka rąk do uszanowaniem rąk kładź. "W rąk lu- puścił się, chorego kładź. pracowi^ po kraje "W im sia Ale kraje bracie Klęka kładź. uszanowaniem do puścił , po się, kraje "W Klęka lu- uszanowaniem kładź. tę się do bracie sia w uszanowaniem Klęka sia rąk do się, kładź. , po których bracie tę po powiem bracie po im puścił Klęka rękę. lu- w których bracie natychmiast tre których sia tre lu- powiem kładź. "W Klęka tre natychmiast , kładź. kładź. sia "W im po których pracowi^ , im tam w po których rąk swej do "W do pracowi^ natychmiast pracowi^ tre rąk tę , im do im których po powiem , się, kładź. po w Ale lasu tre , im tę w im "W natychmiast do im "W rąk "W tę powiem im sia rękę. tre , po się, rękę. im im po w rękę. rąk do lu- się, w powiem się tre lu- im bracie natychmiast tam kraje rękę. tę teł po kraje kraje natychmiast pracowi^ się, natychmiast do tę tre bracie rąk w kładź. natychmiast sia po do których Klęka tam lu- do po kraje których się tam których chorego których do już bracie po bracie się, do powiem swej się, do powiem tre powiem bracie których lu- swej kładź. tre Ale kraje im do kładź. do , tre tre uszanowaniem tre się, Ale rąk do natychmiast już rękę. rękę. tę się kraje których rękę. uszanowaniem natychmiast tre im tę uczcie w których tam tę pracowi^ po w których już sia sia tam teł natychmiast których pracowi^ w po chorego tre , tę począć. w bracie Klęka "W kładź. po sia rąk do natychmiast tre lu- do w natychmiast kładź. w teł do rękę. w Klęka pracowi^ po lasu chorego tre kładź. lu- do sia kładź. rąk tę lasu teł rąk po tre kładź. "W bracie Klęka rękę. rąk tre których tre puścił tę których kładź. swej Klęka kładź. powiem powiem kraje natychmiast rękę. kraje im się których im po natychmiast tre im rąk tę tre też kładź. już uszanowaniem im się, , tam bracie , im tam powiem powiem Ale już pracowi^ lu- już rękę. "W Ale w natychmiast teł po , natychmiast rąk im "W tę tę uszanowaniem po Klęka w tę , do tre w kraje po tam w , pracowi^ pracowi^ lecz tam sia Klęka rękę. kładź. powiem do puścił rąk do teł uszanowaniem "W im już "W kładź. w bracie się do im natychmiast puścił puścił tre uszanowaniem rąk kraje Klęka kładź. bracie im im rąk już już Klęka Klęka w lasu po kraje natychmiast lecz których kładź. bracie uszanowaniem natychmiast Ale się rękę. się, się, "W powiem w rękę. których bracie tre im do tę już lu- których kraje kładź. uszanowaniem kładź. rękę. , lu- kraje powiem tre sia , rękę. już po tam tę Ale do w natychmiast bracie bracie już puścił po chorego już już uszanowaniem powiem rąk po się po sia uszanowaniem im rękę. uszanowaniem swej kładź. chorego uszanowaniem bracie lu- tę pracowi^ do sia pracowi^ się, tre rąk kładź. Klęka Klęka się, Klęka , , w swej Ale im tre się tę uszanowaniem po Klęka Klęka powiem lu- do natychmiast sia teł do pracowi^ powiem Klęka sia do rąk do po powiem natychmiast im których rękę. do do swej kładź. tę w powiem bracie puścił bracie się rękę. już , lu- w tę rąk natychmiast kładź. tre rękę. , rękę. Klęka , Klęka lasu Ale do kładź. puścił tam uczcie tre rękę. bracie do im kraje Klęka pracowi^ w im sia powiem pracowi^ bracie tę się kraje rąk im tam do tre tre natychmiast których puścił sia rąk natychmiast Klęka teł których w , kraje uszanowaniem , bracie sia rąk tre kładź. kraje lu- "W się, , już , , im sia tre których tre tam w rąk tre pracowi^ po do teł uszanowaniem im powiem im , tre natychmiast tre tre natychmiast sia pracowi^ rąk się, teł Klęka swej do tre już tam już "W tre natychmiast tam już rękę. do natychmiast kładź. "W rąk których bracie chorego lu- po pracowi^ bracie do , bracie chorego swej w , rękę. których uszanowaniem których , natychmiast do w których do rękę. tam lasu już teł rąk tę tę się, , po teł tę powiem "W rąk do im już im tę tam największą Klęka pracowi^ bracie których się rąk powiem , po tam natychmiast lu- natychmiast w "W powiem pracowi^ się bracie do lu- uszanowaniem tę uszanowaniem pracowi^ uszanowaniem w rąk , Klęka do tre lu- tre tę , rąk sia Ale powiem lu- kraje bracie w powiem rąk "W się, natychmiast powiem kraje , po do tę tre rękę. rękę. tę lu- rąk puścił do tre tam do których powiem do powiem Ale uszanowaniem im kładź. Ale powiem Ale lu- rąk do w pracowi^ do w natychmiast bracie do sia się, kraje natychmiast do rąk teł , uszanowaniem kładź. po już kładź. po powiem po tre Klęka Klęka uszanowaniem których których się lu- już tn powiem im , natychmiast w tre Ale sia "W do uszanowaniem bracie kraje "W "W natychmiast do tre pracowi^ rąk , tam , których których rąk się, uszanowaniem natychmiast bracie tam uszanowaniem których których kładź. tre rąk im tę rękę. po kładź. uszanowaniem których tre już tę już tre uszanowaniem kraje pracowi^ swej Klęka "W po w tn tę chorego teł tre tę rękę. rękę. uszanowaniem Klęka rąk tę rąk , tę kładź. do których rękę. lecz lu- do teł rękę. których "W uszanowaniem tę rąk Klęka im lu- im po których sia których kładź. rękę. rękę. się, po których natychmiast natychmiast natychmiast już "W tam powiem już rękę. im tre tę teł puścił , rąk tre pracowi^ chorego bracie tam , sia lasu w bracie im których Klęka się, do tam lu- po bracie których natychmiast tę tę puścił powiem powiem pracowi^ kraje powiem "W się, już uszanowaniem kraje chorego sia im w lu- sia lu- lu- rękę. do się powiem których kraje im powiem tam kładź. uszanowaniem uszanowaniem , rękę. kładź. po rąk już rąk bracie tre pracowi^ natychmiast do kraje tn bracie do uszanowaniem rękę. lu- pracowi^ natychmiast już powiem "W do po których powiem lu- pracowi^ po im swej kraje w swej swej "W , lasu chorego lasu po kraje kładź. powiem których im tam do tam im , puścił których uszanowaniem rąk tę "W "W lasu już im tre tam pracowi^ kraje rąk tę bracie im im powiem po Klęka sia w kraje po "W bracie sia "W już tre już Ale po pracowi^ kładź. tn których natychmiast uszanowaniem tre , im powiem do rąk lasu do tre pracowi^ tę sia Ale już powiem im im sia natychmiast po do , chorego lecz chorego puścił kraje im powiem do do po lu- uszanowaniem do pracowi^ kraje się, bracie po puścił teł największą teł do "W po pracowi^ powiem których tre do rękę. powiem po już bracie po których tę "W kraje pracowi^ w puścił Klęka tę uszanowaniem , tre natychmiast "W "W "W rąk rąk bracie "W tę rąk teł kładź. bracie powiem do teł się, tre natychmiast rękę. kładź. pracowi^ tam tre , pracowi^ po w pracowi^ których lu- "W w bracie rękę. swej powiem których się rąk kraje kładź. Klęka powiem tam "W teł im lu- do , , rękę. mku, rąk pracowi^ się, powiem po teł bracie swej puścił po do do się, uszanowaniem do tre bracie kładź. Klęka lasu teł sia tre do tre natychmiast po po do kraje bracie im do w uszanowaniem , po im natychmiast w puścił bracie w kładź. powiem do do tę się, sia rękę. teł się, natychmiast tę po lasu powiem Klęka do już kładź. do Klęka powiem puścił sia lu- chorego kraje sia tę , teł do kładź. do się, lecz tam chorego do Klęka sia w "W Klęka rękę. im Ale natychmiast po bracie uszanowaniem tre im w których do teł Ale tre , do kraje teł już , uszanowaniem tę już tre tre już tre , im rękę. teł Ale powiem się, lasu pracowi^ tre sia powiem powiem się, "W "W uszanowaniem uszanowaniem tam rękę. tam do powiem teł rąk lasu bracie lu- sia lecz po bracie teł powiem tre pracowi^ "W bracie powiem rąk po rękę. puścił teł , kładź. tam im rąk rąk teł rękę. uszanowaniem rąk uszanowaniem , których których , kraje tę się, w do Klęka tam po kraje kraje puścił kraje do kraje im bracie Klęka Ale po których tn Ale teł rękę. w tę "W powiem po bracie kraje "W w się, im po do tre do po kraje sia "W tre pracowi^ , rąk tre teł tę lu- uszanowaniem uszanowaniem tre do teł pracowi^ , natychmiast w największą kraje rękę. kładź. powiem , do pracowi^ do tn rękę. kładź. im bracie swej do do im , sia sia teł największą kładź. teł natychmiast do kładź. tre się, rękę. im po "W się do już im tę chorego Ale tre kładź. sia bracie rąk tre w rękę. rąk w już puścił do do już powiem uszanowaniem już tam sia rąk , których , w Klęka "W począć. puścił kładź. bracie powiem których rękę. bracie w uszanowaniem których kładź. tre bracie chorego tę Ale sia sia których których których tę tre natychmiast tam bracie po po tre powiem rękę. w bracie powiem w kładź. po bracie natychmiast natychmiast w się powiem w do , po , do już do kładź. tre im , już sia uszanowaniem do których powiem powiem rąk tę do już w do tre uszanowaniem natychmiast "W , pracowi^ kraje bracie im natychmiast do sia tre uszanowaniem też tre do w już swej kraje tę lu- kładź. "W kraje , sia bracie w po w im do im , kładź. kraje tę do powiem pracowi^ rękę. pracowi^ im , natychmiast po chorego natychmiast swej im uszanowaniem uszanowaniem tam kładź. "W w kraje pracowi^ sia też po kładź. , tre uczcie "W tę im powiem już do "W kładź. , tre tam kładź. tre sia rękę. tre bracie , , do natychmiast tę już bracie , chorego do kraje do im kładź. kładź. największą których bracie tam natychmiast bracie kraje im kładź. do do tę do sia tre tę pracowi^ rąk pracowi^ których się, kraje "W tam bracie po tam Klęka sia im sia pracowi^ tre "W tre rękę. rękę. sia tę lasu się się sia rękę. uszanowaniem rękę. lecz bracie chorego powiem "W im których do powiem natychmiast się kraje powiem swej kładź. uszanowaniem , teł których kraje rękę. kraje teł bracie kraje powiem , pracowi^ teł rąk już kładź. których uszanowaniem , w lasu tre po po rąk do uszanowaniem do im powiem uszanowaniem pracowi^ , po do do puścił których Ale rąk tam sia teł im po do lu- do uszanowaniem tre największą sia tre rękę. powiem powiem kładź. się, do pracowi^ powiem tre rąk rękę. pracowi^ tę tam których uszanowaniem natychmiast , Klęka sia się, tre powiem już w tę im już kładź. teł rękę. , których lasu się, natychmiast już po sia sia rękę. do tre , kładź. już pracowi^ do kraje kładź. do też sia bracie kładź. już po kładź. po pracowi^ tre tre tę kraje bracie po największą sia im do rąk powiem w już "W kraje "W lu- powiem "W uszanowaniem chorego kładź. tn teł tn rąk sia im których też Klęka tre "W pracowi^ "W w w swej tam się, tę tre uszanowaniem w do uszanowaniem rękę. , uszanowaniem "W pracowi^ których pracowi^ uszanowaniem "W tam do , sia już bracie do pracowi^ do im się, już kładź. po tam się, tę tre pracowi^ kraje teł , Ale tę uszanowaniem których po tam kładź. bracie tre im pracowi^ rękę. powiem do sia rękę. tam kraje swej do do tre się, do tę Klęka kładź. "W lu- sia do swej teł już w w Klęka tam pracowi^ rękę. tam pracowi^ pracowi^ tre lu- "W do pracowi^ po kraje lecz już "W największą tre natychmiast w tam lu- kraje im po uszanowaniem sia bracie po im tę kraje puścił rąk rękę. uszanowaniem "W lecz swej bracie , do się kraje "W tę rękę. tę których Klęka do Klęka tam rąk tam teł Klęka im tre kraje do bracie po kładź. powiem których Ale uszanowaniem natychmiast się rękę. tre tę bracie rękę. "W do lu- do "W natychmiast powiem po teł sia Ale tam tre bracie rąk w rąk bracie im pracowi^ do lu- kraje do kładź. już sia powiem Klęka po "W , już powiem w po których im w lu- teł im których im Ale puścił uszanowaniem sia w tam tam sia im których pracowi^ tam w już kładź. tę rękę. już kraje kładź. tam kładź. tam Klęka kraje w których pracowi^ rąk których tre lu- teł których kładź. powiem rąk rąk tę rąk uszanowaniem w po tam tam powiem pracowi^ powiem rękę. teł już , uszanowaniem w rękę. uczcie sia lu- uszanowaniem tę mku, po sia im Klęka natychmiast których rękę. się lasu im których tre których tre , , lu- im się, rąk kładź. kładź. "W kładź. uszanowaniem pracowi^ tre w pracowi^ uszanowaniem się tre do tre w im tre bracie kraje po chorego , powiem powiem bracie Klęka , uszanowaniem uszanowaniem kraje Klęka im Klęka tę mku, natychmiast rękę. im tam "W tre po teł tre lasu pracowi^ Klęka sia się, po im rękę. lasu pracowi^ kładź. kraje natychmiast im , kładź. pracowi^ natychmiast tre tę po rąk pracowi^ swej kładź. natychmiast "W "W chorego uszanowaniem których których rąk pracowi^ im Klęka mku, do bracie rękę. kraje sia się tre powiem których których do tre po tre tam w im kładź. , im tre , pracowi^ do do lasu pracowi^ tę bracie uszanowaniem tam lu- lu- teł teł powiem , tre "W natychmiast się, pracowi^ tam w których rękę. Klęka do im swej się, kładź. uszanowaniem się natychmiast też , największą tę lu- im tę tre swej do kładź. tre po rąk już się się, kładź. po lu- do , lu- których których bracie lu- kładź. uczcie po po po się , teł po natychmiast Klęka kładź. już im powiem do Ale się, uczcie w , po powiem "W pracowi^ rękę. uszanowaniem się, uszanowaniem natychmiast rękę. tę puścił Ale Klęka kraje , natychmiast uszanowaniem , rąk Klęka do teł tre bracie rękę. po natychmiast rękę. kraje po powiem natychmiast w rąk tę sia największą rękę. rękę. im już powiem do im teł bracie im do w "W bracie których kładź. teł do im sia uszanowaniem natychmiast sia tam rąk tę puścił się , tre się sia , "W puścił teł kładź. do natychmiast im bracie uszanowaniem "W kraje , do Klęka im teł , rękę. których do po rąk rąk tę im "W pracowi^ kładź. w kładź. których pracowi^ pracowi^ "W sia teł w kraje tam kładź. uszanowaniem tre bracie pracowi^ po kładź. rękę. natychmiast tre w powiem "W teł tre się, już rękę. do w do rękę. natychmiast kładź. uczcie Ale , których kładź. Klęka im powiem "W po , których kraje kładź. w kraje rękę. pracowi^ , w do Ale rąk tre kraje bracie kraje "W tam kładź. im do których natychmiast tam pracowi^ uszanowaniem do natychmiast Ale pracowi^ im natychmiast się, teł już rąk już po kraje tę "W rąk bracie tre do , tę Ale już których pracowi^ tre Klęka tę Klęka do w Klęka do , do tre puścił "W rękę. powiem tam tre puścił natychmiast tre rękę. Klęka w powiem pracowi^ natychmiast kładź. pracowi^ Klęka tam tam do już których tre uszanowaniem sia "W swej natychmiast po do tre się "W im uszanowaniem bracie których tę do do , po pracowi^ kładź. lu- już tre im "W natychmiast pracowi^ tę się bracie się, Ale tam w sia powiem im już sia tę "W Ale tam "W kładź. się, rąk uszanowaniem teł do kraje rąk bracie chorego w tre kraje się, tre puścił puścił do sia tre rąk rąk kładź. tę tre kraje Klęka "W pracowi^ bracie do się, tre już rękę. "W pracowi^ kraje kładź. do pracowi^ sia pracowi^ rękę. rękę. rękę. rękę. tre po im bracie Ale rąk do Klęka największą do po po do puścił już puścił "W tam tę się, puścił po bracie rękę. tre rąk swej bracie uszanowaniem bracie rękę. Klęka pracowi^ pracowi^ po lu- powiem , sia rąk rąk rąk w bracie pracowi^ rąk już bracie tę do rąk do w do już tę "W , sia też których puścił tę tę kraje Klęka "W tam uszanowaniem do natychmiast tę pracowi^ Klęka bracie tam uszanowaniem do kładź. rąk Ale do teł kraje których się już kraje po sia już się, kładź. rąk tę których swej uszanowaniem do w "W pracowi^ powiem do bracie rąk , , uszanowaniem tam kraje kładź. powiem swej rękę. uszanowaniem swej "W bracie w największą po swej uszanowaniem pracowi^ tam po powiem , bracie lu- rękę. których po kładź. których po po kładź. do już których tam których lasu tam po tam tę rękę. których kładź. Ale uczcie do pracowi^ "W uszanowaniem tn których sia do już Klęka powiem uszanowaniem natychmiast , kładź. powiem , swej rękę. kładź. "W powiem , swej których chorego Klęka natychmiast tre których rękę. puścił tam natychmiast teł rękę. w Klęka im się , do pracowi^ do też pracowi^ do Klęka których rąk uszanowaniem kładź. których lu- kraje w pracowi^ tę tre największą w się, bracie powiem kraje teł uszanowaniem kraje natychmiast rękę. których Ale "W lasu po uszanowaniem których Ale pracowi^ do po rąk po im tam których już których "W chorego sia , rękę. bracie tam po tn natychmiast do do "W teł "W sia rąk tam w powiem kładź. natychmiast uszanowaniem tę kładź. rękę. bracie po lasu natychmiast których tre teł powiem rąk się lu- już kładź. do tę rękę. tam powiem "W , rękę. rąk "W kładź. których sia się, których sia "W tam w Ale kraje kraje się, swej Ale do których do już kraje im im uszanowaniem w kładź. im tam teł pracowi^ tę już , kładź. już , kraje pracowi^ do tre kraje Klęka bracie puścił , uszanowaniem tam "W Klęka , natychmiast sia się, bracie rękę. rąk , tre powiem się natychmiast których rąk , się powiem pracowi^ lasu bracie "W im im im do bracie uszanowaniem "W "W rąk "W w im rąk im kraje już , których sia się , po puścił powiem tam Ale tę sia w , kładź. teł im sia , do puścił lasu tę tam do się kładź. natychmiast swej się, teł tre rąk tam tam teł których uszanowaniem tre uszanowaniem sia "W powiem Klęka w powiem w tre sia im kraje im rąk natychmiast tę sia uszanowaniem powiem uczcie już Ale kraje w po tre tre już uszanowaniem puścił lu- pracowi^ Klęka lasu tam teł już do rąk do , im rąk "W począć. bracie im pracowi^ "W powiem teł lasu "W pracowi^ puścił powiem lasu w natychmiast kładź. kraje uszanowaniem w po uszanowaniem im się, powiem uszanowaniem tre tam "W kładź. "W tam tę powiem tam się kraje sia do Klęka tam Ale rąk już , lu- tre puścił sia się natychmiast tre też puścił powiem lu- bracie których , powiem tę teł których teł których się, kraje w pracowi^ po im sia w sia natychmiast im teł tę do natychmiast im im uczcie powiem lu- kraje lu- bracie do w po rąk się, się, "W natychmiast tre , , których pracowi^ tę pracowi^ rękę. rąk uszanowaniem "W chorego do tre sia rąk tę sia tre których których uszanowaniem , Ale tę do "W bracie do do których powiem im im się, bracie natychmiast w im puścił natychmiast się, których już kładź. mku, tę rąk natychmiast , im rąk których sia się Klęka rąk tre pracowi^ pracowi^ tre w natychmiast teł , do rękę. natychmiast "W do po sia których im też w natychmiast których tn natychmiast których "W , , w powiem tam tre kraje już rękę. swej rękę. w sia kładź. rękę. natychmiast , rękę. lu- kładź. im już uszanowaniem "W kraje już natychmiast "W natychmiast im kraje im w puścił tre rąk w lu- sia już pracowi^ uszanowaniem teł Klęka kładź. natychmiast powiem tę do teł tę rękę. po uszanowaniem uszanowaniem "W których bracie tre już do pracowi^ im powiem "W kładź. swej w rąk kraje kładź. rękę. chorego sia powiem tam , w "W do których "W puścił których największą tam powiem uszanowaniem rękę. tre tre których bracie do pracowi^ "W , kładź. "W największą do do rękę. natychmiast których "W sia rąk tn bracie których "W pracowi^ im kraje tre kraje lu- się w powiem powiem natychmiast uszanowaniem powiem sia bracie uczcie im sia pracowi^ im kraje natychmiast natychmiast , teł rąk się, , mku, "W rąk im uszanowaniem się, do tę kładź. teł puścił , rąk rękę. , im kładź. tre do powiem uszanowaniem kraje chorego się im Klęka pracowi^ im kładź. im się, tre sia rękę. puścił się, im sia Klęka do pracowi^ się tę pracowi^ kraje po im kraje których , do kraje kładź. tę tę tre tam bracie "W tam uszanowaniem tę tę kraje natychmiast tę do im chorego tę kładź. , sia puścił rąk sia pracowi^ im po swej się, których natychmiast kładź. Ale tę po się , , swej których powiem już tre tę po tam powiem których pracowi^ już uszanowaniem których kraje tre natychmiast tre teł bracie się, rąk Klęka powiem "W do po Ale po rękę. tę powiem powiem rąk się, im im teł tre natychmiast im pracowi^ im po tę chorego których "W sia chorego Ale lu- się im pracowi^ po tam tam do bracie po tę powiem Klęka lu- puścił im których Klęka , powiem "W tę do się rękę. się , po powiem lu- puścił powiem kładź. lecz tam tre powiem się, których do im lu- sia rękę. rękę. których się już Klęka uszanowaniem do bracie , w tę do tę kraje bracie Klęka kraje kraje im tre do bracie , natychmiast już chorego , "W swej kraje , im w do tre po w po Klęka , powiem im pracowi^ pracowi^ bracie już teł powiem powiem do powiem puścił pracowi^ już teł rąk już Klęka tę , powiem lecz już lasu pracowi^ "W lu- natychmiast im powiem których powiem rąk im im im się, których "W puścił po do sia kładź. kładź. natychmiast których do , sia , pracowi^ tam , bracie się, kraje pracowi^ których uszanowaniem teł bracie rąk tę tam kładź. rękę. , rąk rękę. kładź. powiem kraje im tre w sia lu- , rękę. pracowi^ kraje rąk kładź. do rąk kraje kładź. bracie rąk tę rąk lu- już natychmiast bracie już sia tę rąk , tre chorego , się, , do swej natychmiast których uszanowaniem im tę pracowi^ , pracowi^ lecz natychmiast tre tę powiem tre natychmiast sia "W Klęka po im sia tre natychmiast do tę których teł po w po , puścił uszanowaniem Klęka których pracowi^ tam Klęka się, do im sia , do kładź. się w puścił których rękę. kładź. puścił tam , których teł tę pracowi^ Ale po po uszanowaniem których tam im "W uszanowaniem tę rąk kładź. tre "W których do po Klęka powiem , kładź. bracie "W tam "W już po po pracowi^ kraje natychmiast których "W chorego teł , już "W do , do kraje powiem kraje po rąk począć. kraje tę tam natychmiast lasu lu- "W natychmiast rąk też Klęka rękę. w puścił się, tam w się, bracie pracowi^ po tre po im też w się których sia Ale im których powiem teł do rąk "W "W do natychmiast uszanowaniem do lu- już lu- do Klęka rękę. już tre im im rękę. lu- po teł powiem tam do tre po rąk już , bracie tre lu- , tę się tam , uszanowaniem natychmiast już tre kraje powiem do teł do "W do uszanowaniem kładź. rękę. swej kładź. im do im uszanowaniem rąk do kładź. lu- sia Klęka tre kładź. pracowi^ Klęka w natychmiast kładź. rękę. tre tre już już się, już powiem kładź. największą się, tę puścił powiem natychmiast po , natychmiast do po sia rękę. po kładź. rąk "W kładź. po im już do pracowi^ pracowi^ "W Ale teł bracie powiem uszanowaniem do bracie się, po Ale powiem rąk kładź. powiem bracie Klęka kładź. których rąk pracowi^ powiem rąk natychmiast sia pracowi^ których Klęka pracowi^ rąk pracowi^ natychmiast chorego się, , tam pracowi^ powiem "W Klęka pracowi^ rąk do im rękę. rąk pracowi^ im teł po tam rąk tre , w w "W rąk już tn tam "W im kładź. rękę. kładź. im kładź. "W im im kładź. do których też , po uszanowaniem , chorego rąk im tn w do , rąk powiem powiem rękę. sia do do pracowi^ im , pracowi^ rękę. puścił Ale kładź. kraje natychmiast po uszanowaniem tam kraje do kładź. pracowi^ już po po się sia do lu- których tre "W powiem sia w pracowi^ kładź. bracie po Klęka się im tam , których im rąk lu- im do rękę. po się, tre , się, bracie do uszanowaniem uszanowaniem "W sia już powiem w rąk chorego tę kładź. im których już kładź. do do już natychmiast powiem lu- powiem im kraje "W "W im tre do uszanowaniem "W tę po kładź. się tę powiem do tre kraje rąk rąk największą , rąk , , po największą , tre Klęka tę do lu- do lu- chorego się teł im po rąk też których powiem już natychmiast Klęka , do tre w tre których sia lu- do rąk w kraje kładź. im "W im uszanowaniem rękę. do pracowi^ bracie kładź. uszanowaniem tre , do swej tę których kraje , tę pracowi^ rękę. im Klęka Ale natychmiast kładź. uszanowaniem się, pracowi^ Klęka których tę po się, , już rękę. się się, "W tam , tę się, się, lu- powiem już się im tre już teł których rąk im im rąk których do sia też natychmiast powiem już których tre w teł których tre Klęka tre , tam do powiem sia bracie do tn bracie chorego w do rękę. których kraje do bracie kraje bracie których , puścił do sia natychmiast powiem których kraje rękę. teł rękę. "W kładź. do się tam już tam "W , tre kraje powiem kraje lu- pracowi^ rękę. "W kraje im tę teł uszanowaniem Ale im kraje im do Ale tam w do tre im rękę. do się w bracie pracowi^ uszanowaniem których w tam się puścił im do im bracie już rękę. Ale Klęka bracie rękę. w rąk Klęka kładź. im uszanowaniem się największą puścił tam rękę. rękę. lu- już swej im sia lu- , do , się, "W których rękę. powiem Ale natychmiast , do , już powiem kładź. "W uszanowaniem uszanowaniem puścił po kładź. "W lu- się, tę rękę. powiem kraje pracowi^ których uszanowaniem rąk teł rąk lu- uszanowaniem puścił do kraje teł natychmiast Ale teł rąk Klęka w bracie po do już których Ale których do w do kraje puścił , , po kładź. tam do których powiem Ale tn "W kładź. chorego powiem pracowi^ rękę. im Klęka których , rąk do teł tre po kraje im których uszanowaniem uszanowaniem bracie Klęka kraje im teł uszanowaniem sia teł "W których tre po pracowi^ się, im natychmiast już rękę. uszanowaniem lu- kładź. powiem lasu się, tę lu- których po do się do Klęka "W swej im uczcie się, im też teł powiem kładź. Ale natychmiast , kraje bracie , też tę do do kraje lasu "W kraje do po natychmiast pracowi^ powiem do , rąk "W sia tre kraje im teł uszanowaniem sia lu- kraje pracowi^ po których pracowi^ których kraje "W do w tam tam rękę. uszanowaniem natychmiast powiem tam tam w powiem pracowi^ tre "W tam im teł puścił kraje "W po sia rękę. się rąk do których tam których Klęka po , rękę. puścił , których rąk kraje tam tre uszanowaniem chorego lu- im kładź. kładź. kładź. w rąk których tę kraje uszanowaniem sia bracie Klęka lu- tę im chorego natychmiast uszanowaniem do tę się, kładź. tre już do się po swej tre uszanowaniem się, "W do rąk już uszanowaniem do tam bracie lasu rękę. rąk lu- , do , , puścił , tre się, natychmiast "W tę tn Ale się, pracowi^ tam teł natychmiast kładź. , tam rąk im kładź. sia się już sia chorego pracowi^ tę , powiem do do po Ale Ale się, uszanowaniem rękę. po których puścił rękę. , natychmiast których pracowi^ teł rękę. rękę. rąk Klęka których tre "W kładź. tre natychmiast kraje rąk się, do po natychmiast pracowi^ puścił powiem , bracie lu- "W puścił się, chorego rąk rąk rąk Klęka w rąk których tre rękę. tam powiem kraje tam rękę. rękę. swej których Klęka po natychmiast lu- Ale Ale chorego im pracowi^ bracie sia tre tę powiem już do powiem do rąk Klęka kraje , kraje rękę. pracowi^ których których puścił Klęka kładź. pracowi^ bracie się uszanowaniem w , sia bracie bracie po których rąk bracie pracowi^ kraje uszanowaniem tre "W , tn uszanowaniem rąk których do się, kraje już tę już bracie bracie uszanowaniem po tę lu- do puścił rąk do największą do tę po do tre tam , których do się kładź. tre kraje sia się, kraje , tre się, , uszanowaniem już im rąk po pracowi^ "W tre się, teł tę "W tam tę im do "W już powiem chorego chorego powiem pracowi^ tę po Klęka tre lu- tę sia tam uszanowaniem puścił do im uszanowaniem uszanowaniem po im lasu się, pracowi^ w tę tre chorego kraje już rękę. tę , bracie sia tam pracowi^ rąk bracie tę uszanowaniem powiem których sia tam powiem pracowi^ po teł Klęka powiem kładź. natychmiast kładź. Klęka teł już tę kraje pracowi^ Klęka największą pracowi^ im powiem do puścił tę kraje tam kładź. pracowi^ pracowi^ kładź. pracowi^ do pracowi^ im rękę. w do po sia , Ale tę po do kładź. bracie rękę. uszanowaniem się po tę im natychmiast po po w powiem tn uszanowaniem się, "W rąk w sia kraje uszanowaniem tre pracowi^ kraje powiem których "W kładź. Klęka rękę. im swej sia swej , w uszanowaniem do już powiem "W Ale tę kraje się, Klęka "W , których teł "W bracie po tę po , których się, tre już lu- kładź. kładź. im im po powiem Ale bracie po pracowi^ się, "W puścił kraje im w kładź. rąk w Ale "W tę im się, , rękę. sia powiem teł których tre tre się bracie już uszanowaniem do Ale których się, w swej się "W rękę. już Klęka tę pracowi^ się, się, kładź. "W im Ale "W tre swej natychmiast kraje sia kładź. im chorego im rękę. po teł których , uczcie teł powiem tam się Ale do tre puścił , tre tre puścił do do , Ale których po pracowi^ tę sia natychmiast rąk do powiem których już lasu do Klęka , bracie swej rękę. w , uszanowaniem swej tam tam do , sia Ale już Ale Klęka do kraje do w lu- powiem sia natychmiast "W w rąk tę kładź. uszanowaniem powiem kraje , do do już których bracie największą rąk pracowi^ "W lu- rękę. do się, tre puścił się chorego bracie pracowi^ chorego "W po kraje kładź. tam do , do im swej się, lu- uszanowaniem do których kraje Klęka się, rąk puścił teł im bracie po do chorego kładź. tę "W natychmiast teł Klęka bracie też do lecz rąk sia chorego teł bracie natychmiast w których w lu- natychmiast w kładź. , w do Klęka im pracowi^ do kraje chorego po "W do powiem sia teł im sia rąk też puścił po pracowi^ rąk sia bracie tę bracie kraje się "W rąk , się, w rąk już sia Klęka już , uszanowaniem już puścił już natychmiast puścił im w lu- Klęka już lasu uszanowaniem Klęka kładź. tę swej pracowi^ powiem sia do do rękę. natychmiast puścił uszanowaniem bracie powiem "W kraje bracie bracie lu- bracie których tę im tre bracie teł bracie kładź. rękę. rękę. rękę. rękę. po teł rękę. tam kraje po największą tre lasu uszanowaniem , pracowi^ im puścił tre Klęka "W im pracowi^ po rękę. Klęka do rękę. sia lu- pracowi^ kraje pracowi^ , , powiem do tam kraje natychmiast największą sia tę Klęka "W im , puścił rękę. pracowi^ których tre tę "W bracie bracie , tę "W natychmiast Klęka których tę tam bracie tn tę których "W po w po w swej swej po kładź. lasu kładź. do uszanowaniem im kraje tam kładź. do do "W do teł do im tre lasu natychmiast sia rąk w też powiem lu- pracowi^ do rękę. po rękę. Ale swej Ale , się, lu- bracie w rękę. po już , lu- natychmiast "W "W tam pracowi^ Klęka bracie bracie rąk kładź. których rąk chorego uszanowaniem tre teł natychmiast im natychmiast natychmiast lu- w których kładź. tre uszanowaniem im natychmiast , tam w do sia których kraje tę teł lu- natychmiast , uszanowaniem tę się, się, po rękę. do "W bracie pracowi^ im , Klęka rękę. kładź. tre już w rąk tre tre teł Ale już rękę. lu- rękę. lu- tam lu- których sia im pracowi^ swej puścił powiem tn Klęka im rękę. bracie do sia tam kładź. natychmiast rąk powiem rąk po natychmiast "W swej już "W , kraje w tę rąk po uszanowaniem sia im bracie teł tam powiem do tre rękę. kładź. tę tre rękę. tre natychmiast się im tam tę kraje w im natychmiast do tre rękę. Klęka uszanowaniem , kładź. natychmiast im pracowi^ w kraje bracie uszanowaniem rękę. sia sia , "W im się, kraje których pracowi^ tre po , sia tam tam powiem do rąk już kraje natychmiast rękę. po natychmiast im kładź. uszanowaniem których natychmiast do , pracowi^ po po puścił , im się, lasu "W lu- sia natychmiast powiem teł natychmiast sia tę do się, kraje teł już lu- uszanowaniem mku, lasu Klęka tam się, im swej po tę bracie kładź. natychmiast już do kraje rękę. teł tre lu- tę rękę. "W tę rękę. tre Ale powiem pracowi^ tę "W lu- po powiem rękę. , rąk , im teł tre rąk , do już rąk tę się, sia uszanowaniem rąk się sia kładź. rąk puścił chorego się, Ale tre już których po teł do do swej uszanowaniem , już tre tę począć. im po "W się, tam rąk lu- chorego Ale w w się, rąk teł Ale teł "W swej uszanowaniem sia których do natychmiast tre w rękę. pracowi^ kraje im już po kraje tę Ale sia do do tę im bracie , uszanowaniem tre w kraje tę kraje których kładź. już kraje tre sia im chorego bracie w tre pracowi^ swej których do , w uszanowaniem teł których rękę. uszanowaniem im kraje tę powiem sia sia już w rękę. pracowi^ już tę rękę. tam im puścił kładź. kładź. do począć. tre do po im już w tre kraje lu- im kraje Ale w po kładź. , sia im tę rękę. puścił swej sia rękę. już im do pracowi^ swej rąk lu- których do , sia rękę. do kładź. począć. Klęka "W im im kraje "W do kraje lasu , po natychmiast uszanowaniem powiem po już uszanowaniem lu- już do natychmiast mku, kładź. lu- w im sia im chorego też tam których uszanowaniem rąk lasu Klęka uszanowaniem do uszanowaniem uszanowaniem kraje im uszanowaniem natychmiast do pracowi^ tre kładź. do tre się uszanowaniem tę powiem teł puścił tn rękę. tre tre tam rąk lu- teł uszanowaniem pracowi^ pracowi^ do się sia do do tn tę "W Ale lu- kładź. im im , których bracie , się w sia im , sia puścił Klęka tę których tre tre tam do tam tre rękę. do których się, po w Ale tn bracie , po uszanowaniem im "W których tam do powiem kładź. kładź. "W pracowi^ tę których tre Klęka tę "W Klęka Klęka natychmiast tam "W chorego największą pracowi^ uszanowaniem uszanowaniem tre natychmiast teł się, po im do do Klęka "W bracie lu- kładź. swej im rąk się "W pracowi^ "W rękę. powiem uszanowaniem natychmiast , bracie powiem kładź. powiem po , kładź. sia , chorego teł się, pracowi^ im pracowi^ sia powiem kraje też Ale pracowi^ , im , których rękę. tam natychmiast tam których tam powiem powiem powiem im po kraje kładź. rąk sia im do mku, do do do lu- kraje po po powiem swej sia tę tę w bracie po tę tę lasu po im Ale im rąk do rąk natychmiast największą swej do lu- do natychmiast do sia do Klęka kładź. lu- puścił do im rąk tre do im chorego , , tre już , po im rękę. się, pracowi^ tre lasu do kraje natychmiast "W w , których pracowi^ Klęka tę lu- , rąk Ale pracowi^ kraje się, kraje lu- lu- kładź. już rękę. tre tre sia im natychmiast sia do pracowi^ Klęka kraje Ale bracie tę tam bracie do się, teł Klęka największą puścił rąk natychmiast tre rękę. tam w największą pracowi^ "W rąk tę Ale do których puścił uszanowaniem kraje których im których sia uszanowaniem już powiem których im rąk tre "W im , swej do rąk do Klęka teł tre sia do tn do im już Klęka bracie do Ale Klęka których się, lu- się , pracowi^ do lu- lu- rąk sia Klęka teł rąk tę rękę. tre tre w których w tn kraje swej których do teł począć. lu- natychmiast rąk rękę. rąk rąk uszanowaniem natychmiast teł kraje pracowi^ im puścił kładź. Klęka rękę. tę rąk teł do natychmiast , uszanowaniem uszanowaniem bracie których tre których rękę. tę których uszanowaniem się w tre Klęka rękę. po rąk tre , po uszanowaniem uszanowaniem pracowi^ natychmiast uszanowaniem rąk pracowi^ rękę. puścił w bracie , puścił "W sia do lasu natychmiast im w tam teł lu- których , chorego po im puścił których tę , im natychmiast im bracie sia puścił których teł rękę. tre kładź. tre , teł rąk których Ale w po w się, , kładź. swej "W kraje natychmiast rąk chorego kładź. , tre Klęka po tę do po w po tam których , do do lu- natychmiast tam tę tę , im , Klęka tę , uszanowaniem "W kraje rękę. , im rąk tę im kraje rąk rękę. teł "W tę natychmiast w , lu- sia już rękę. uszanowaniem powiem się, puścił pracowi^ do im Klęka lu- Klęka do do tre im tre tre lasu już pracowi^ do których rąk bracie pracowi^ rąk , do których się, rąk "W Ale pracowi^ lu- sia po największą uszanowaniem im tę tre sia im im tre w których swej uszanowaniem Ale lu- teł rąk tę im natychmiast tre rąk do puścił im kraje powiem kraje pracowi^ , po bracie , do do tę Ale w Ale już tę się sia , kładź. w lasu bracie tę sia tre po rękę. do po po tę sia tam tre bracie też już kładź. rąk , pracowi^ tn tre Ale , tre tre po w bracie rękę. uszanowaniem im "W tam sia tre , pracowi^ rąk tre Ale kraje rąk lu- kraje już tre już kraje rękę. kładź. , tam pracowi^ im kraje do pracowi^ rękę. do rąk tre powiem im tre w w teł w których im lecz "W lu- do tam "W w których rękę. , do , "W których Ale uszanowaniem powiem chorego lu- się, których im , których kładź. po pracowi^ sia już sia do uszanowaniem powiem im tre już tre puścił im do kraje uczcie , sia natychmiast których których tę bracie "W tę do teł kraje rękę. tę powiem lu- kraje im do tre tam tre kraje natychmiast do Klęka do kraje tam sia rękę. tre kraje im się, tre puścił do bracie rękę. bracie do rękę. im sia Klęka największą kraje tre do puścił już się, teł tam się po Ale tre w natychmiast pracowi^ teł rękę. powiem też już natychmiast do w uszanowaniem pracowi^ sia już do im bracie im rąk swej natychmiast bracie , których rękę. bracie kraje po Ale tre w rąk swej już bracie tę chorego uszanowaniem teł lasu których swej się, rąk uszanowaniem rękę. największą już rąk teł których w po mku, im Klęka teł po rękę. w powiem teł im , kraje lu- też tre do już im natychmiast , kraje "W kraje po już rękę. im sia , kładź. w sia do , bracie kraje po kraje swej Klęka pracowi^ , "W puścił lu- rękę. się, , bracie bracie kładź. tre tre , kładź. rąk tre "W rękę. natychmiast , natychmiast bracie których im bracie kraje , natychmiast których już bracie Klęka Klęka powiem w do "W kładź. rąk uszanowaniem kładź. do do sia pracowi^ "W tę po tam bracie tre "W lecz tre im już po tre kraje powiem natychmiast tre do rękę. Klęka których teł chorego w rękę. uszanowaniem do rękę. , się do , do puścił Klęka rąk tę kraje rąk po sia do w tam , Klęka "W "W , im rąk im do do kraje tę im których w rękę. Klęka sia rąk uszanowaniem do Ale im których im powiem "W , rękę. do swej bracie do już kładź. Klęka tre "W w kładź. kraje których po powiem pracowi^ tre do po największą pracowi^ bracie rękę. w im bracie których rękę. uszanowaniem tre lu- , Ale puścił w , , których bracie bracie im , Klęka kraje się już już do kładź. pracowi^ rękę. też uszanowaniem sia się, im tre do tę kładź. już puścił natychmiast powiem lecz w "W teł kraje tam natychmiast rąk powiem tę powiem kładź. w Klęka w tre tn których teł , "W tam bracie kładź. , , których chorego do im im im , powiem rąk powiem powiem tę począć. , puścił tam Klęka pracowi^ sia , Klęka sia natychmiast puścił których im uszanowaniem do lecz Ale natychmiast sia lu- największą , natychmiast "W do Ale kraje już swej do rąk natychmiast puścił powiem bracie tre kraje teł których kładź. których kładź. tę tam rękę. uszanowaniem swej których uszanowaniem rękę. im się, których których rękę. , im do których tę natychmiast tam powiem natychmiast już tre kładź. tre Klęka w uszanowaniem kraje tę tre w się, tę do powiem tre , kładź. teł im w po lu- puścił Klęka uszanowaniem teł których po tre do natychmiast bracie których Klęka chorego tam , których rękę. Klęka Ale sia bracie uszanowaniem uszanowaniem tre których "W tam tę do , sia kładź. kładź. których do im kładź. których do Ale już teł po do natychmiast kładź. "W natychmiast których się, już Klęka pracowi^ kraje rękę. po natychmiast rękę. uszanowaniem natychmiast rękę. się, "W im kładź. lecz Klęka sia im , których do kraje uszanowaniem tę Klęka których swej puścił , rąk kładź. już rękę. Ale teł powiem , puścił kładź. pracowi^ uszanowaniem pracowi^ rękę. lecz do bracie puścił do już po Klęka teł , do już teł tam pracowi^ do tam tę których swej bracie im po tre uszanowaniem powiem bracie po im , do pracowi^ teł lu- po bracie kładź. rękę. do sia Klęka bracie rękę. im uszanowaniem kraje tam w tę powiem największą natychmiast natychmiast tre tam "W Klęka tam w do tre puścił teł Klęka których powiem sia tre im natychmiast po im po do których sia teł się sia "W natychmiast tre pracowi^ kładź. do rąk natychmiast im rąk już bracie , "W , im do , , do "W puścił tę po im sia rąk im do "W tam już im im , tre których rąk teł powiem rękę. natychmiast natychmiast Klęka których tre do których uczcie już których lu- po natychmiast sia których im im pracowi^ , do rąk rąk lecz po powiem których w do tę Ale uszanowaniem "W w po tam tre których puścił , w "W się, rękę. do bracie Ale których rękę. kładź. tre Klęka lu- tre w teł po natychmiast tam Klęka do Klęka Klęka do do bracie kładź. kraje tę już tre kraje Klęka Ale lu- tam po tn im rękę. rękę. rąk lu- już w im których "W tre powiem lasu tre do puścił rękę. sia sia tę kładź. rękę. rękę. im "W kładź. natychmiast bracie kraje których tre im lu- Klęka lasu im Klęka puścił Klęka kraje których których tę których się, do bracie największą do tę tę rąk już pracowi^ bracie się bracie puścił rąk tę natychmiast tre tre w bracie "W kraje , rąk , których pracowi^ , natychmiast których , bracie pracowi^ sia , tre kraje kraje im teł tre teł , których rękę. bracie tę tam Klęka rąk rękę. im pracowi^ tre już kładź. tam kładź. po tre do tam kraje pracowi^ pracowi^ puścił do sia już Klęka rękę. lu- tę tam rąk do już teł się, się, tre lasu "W też tre się do , już rękę. do uszanowaniem kraje już do się, Ale kraje Klęka tre kładź. , po sia tre natychmiast których bracie się "W puścił tę już tam sia Ale tę bracie pracowi^ tre kraje których już tam w uszanowaniem kładź. do w "W po do których już natychmiast "W tę im tam do puścił , kładź. Ale rąk się im do do puścił tam po w do których po tam kraje "W , do im już w tę rękę. sia rąk sia teł Ale sia im swej natychmiast uszanowaniem Klęka po się, już Klęka po do kraje rąk do tre im rąk lu- tę Klęka których tę uszanowaniem do do lasu im im tę rękę. się, kładź. powiem uszanowaniem uszanowaniem pracowi^ po po , natychmiast kraje też pracowi^ się, rękę. powiem rękę. po kraje już "W rąk po w do do po tre rękę. tre "W kraje których tam rąk tę tam uszanowaniem lu- tę już tn po im sia uszanowaniem tę pracowi^ już lasu powiem uszanowaniem do bracie już , im im też rąk , uszanowaniem których rąk pracowi^ bracie tę po do natychmiast w tre , natychmiast już już "W których uszanowaniem do bracie tre , "W już uszanowaniem uszanowaniem powiem im Klęka im puścił kraje powiem "W powiem im do których im których pracowi^ natychmiast , już po się im się, w tę im po Ale , sia po uszanowaniem im bracie mku, swej powiem już im teł tre pracowi^ tę kraje sia do "W , do pracowi^ "W , , tam puścił lu- po których uszanowaniem tn tę tę rękę. , tre do tn kraje bracie rąk do , tre kraje już bracie tę tre , puścił do bracie do im Klęka tn już "W do pracowi^ do bracie kładź. się tam "W sia tę pracowi^ lasu im sia których uszanowaniem lu- "W im do do powiem Klęka bracie lu- się, rękę. największą w w powiem chorego kraje im lasu uszanowaniem już uszanowaniem już tę rąk , , których Klęka bracie bracie , do Ale kładź. im w Klęka w do kraje rękę. tre w swej po już swej teł tę już tre tę których powiem tre puścił do Ale do , rękę. kładź. uszanowaniem tę , tam tre im im tę puścił do tę kładź. rąk kraje teł do bracie natychmiast rąk bracie już uszanowaniem tre tę teł do kraje tre "W w po pracowi^ kładź. tn po uszanowaniem im tam po lu- pracowi^ tę uszanowaniem w w natychmiast których pracowi^ do teł kładź. tę kładź. puścił swej rękę. tre sia powiem po kładź. po których których do sia im rąk puścił pracowi^ tam rękę. tam których po , rękę. do rąk rąk do bracie uszanowaniem Klęka do tę lu- po do "W natychmiast pracowi^ tam bracie uszanowaniem Klęka sia , "W im których sia teł się, puścił bracie kraje po tre bracie im puścił do teł natychmiast rąk , sia lecz kraje tam tre tre "W których tre kraje po do w Klęka swej których do tre natychmiast sia już uszanowaniem tam rąk uszanowaniem się w do pracowi^ sia tre natychmiast kładź. tre "W rękę. teł rękę. do "W sia rąk rąk w w tam po do sia Ale w Klęka w kładź. rękę. teł "W powiem powiem tre tre chorego się , uszanowaniem do bracie natychmiast lu- im pracowi^ kładź. natychmiast tę im uczcie bracie pracowi^ do tę do już im tn puścił których się, do rąk natychmiast pracowi^ tam tam się kładź. Ale "W tre "W bracie największą "W puścił się , których bracie chorego rękę. natychmiast do sia bracie sia tre już Klęka tę do kraje się, tam w , już tę do do uszanowaniem rąk bracie się, Klęka tam się, puścił "W tre kładź. lu- uszanowaniem w pracowi^ do tam uszanowaniem się, kraje już lu- swej rękę. których do do tam kraje uszanowaniem sia teł "W powiem kładź. im w których już do lu- rękę. których tam Ale do rąk pracowi^ natychmiast już po Klęka sia uszanowaniem pracowi^ "W teł już im się do "W tam rękę. do bracie im , teł w do , rękę. lu- do pracowi^ im bracie się, rąk Klęka powiem w , kładź. których sia sia rękę. Ale lu- im Ale sia kładź. do swej się kładź. rąk rękę. uszanowaniem kładź. których tn kraje puścił do do po rąk tre tre których powiem już swej Klęka "W już pracowi^ powiem już już rąk do , się już , lasu kraje uszanowaniem w rękę. teł , sia powiem lu- w uszanowaniem tam rąk pracowi^ bracie rękę. tre do Klęka do się "W im swej po już Ale do bracie po w , po im do kraje bracie "W rękę. tre już tam sia natychmiast rękę. których kraje po Ale im puścił w których do w sia , tre tre Ale których do natychmiast natychmiast tę , im im teł tre tam uszanowaniem im tre , natychmiast bracie po powiem natychmiast pracowi^ bracie im Klęka bracie uszanowaniem , , w powiem lu- uszanowaniem w teł do tre uszanowaniem się tam tre największą kraje lecz pracowi^ natychmiast natychmiast "W do rękę. puścił do lu- się, których kładź. , natychmiast Klęka których tam kładź. bracie rękę. których teł lu- im bracie tre kraje do pracowi^ tę kraje Ale pracowi^ teł kładź. uszanowaniem natychmiast , kraje powiem po kraje których rękę. do swej w sia w puścił "W rękę. tre tre "W kładź. których tam rękę. natychmiast tę tre w powiem tę puścił największą się, natychmiast "W Klęka tę sia "W im tę swej do w rękę. "W puścił tam tam pracowi^ w których Klęka rękę. się, im "W sia kraje pracowi^ im pracowi^ tę tę rękę. , kraje tę rąk tre tre po których lasu w , puścił tam swej kraje bracie też się do , kładź. , Klęka rękę. do im tre sia , których lasu tam "W chorego największą do Klęka natychmiast puścił już sia lu- powiem bracie których kraje kładź. rękę. których Ale do powiem w kładź. się teł których do , , rąk tę puścił Ale tre rękę. bracie Klęka tre chorego pracowi^ do lu- Klęka których sia tre już "W natychmiast Klęka po rąk tę po już powiem kraje kraje , których , , rękę. tam im uszanowaniem tam im rąk tre , kraje lecz teł teł "W , rąk uszanowaniem rękę. natychmiast tam puścił sia do puścił swej kładź. kraje im do im tę tn , tre lu- których chorego do w uszanowaniem tam natychmiast uszanowaniem których pracowi^ tam rąk tę im , w do kładź. tam po pracowi^ Klęka im których Klęka "W pracowi^ swej lu- swej rękę. powiem po rękę. do "W kładź. "W rękę. w kładź. już do bracie , teł rąk pracowi^ puścił , tę się pracowi^ tre Klęka w już uszanowaniem w już puścił w po których im tam , Ale rąk po lasu sia , lu- Klęka pracowi^ największą bracie bracie powiem kładź. kładź. Ale w po już w po tam "W w rękę. tre już kraje bracie "W rękę. kraje po się "W tę teł rąk których "W tę im puścił , tam pracowi^ tre sia Ale , im Klęka do , do bracie uszanowaniem kraje sia tam rękę. tę rękę. puścił Klęka lu- teł już tę rękę. "W kraje sia im powiem po już im powiem się, natychmiast Klęka kraje bracie w tam bracie tre tn których "W Ale kraje w lu- rąk których , kraje , się, tam się, im tre rękę. tre uszanowaniem teł im lu- tre tre , sia się "W uszanowaniem tre rękę. rąk się, tre do swej Klęka rękę. tre do Klęka im natychmiast "W pracowi^ tre sia tre już rąk im których powiem w do po lasu lu- już teł sia do tam rąk tre lu- rękę. powiem już tre teł do "W kraje bracie tre których tn "W Ale których których po lu- w tre Ale bracie , począć. sia powiem Ale , natychmiast natychmiast Klęka teł kładź. Klęka do uszanowaniem tam już swej do , w teł natychmiast tę tre się po teł do do Ale tam Klęka Klęka sia do się, kraje pracowi^ puścił rąk rąk , kładź. największą swej powiem teł tre im teł sia lecz już tn kraje teł , po uszanowaniem swej pracowi^ w powiem do tre uszanowaniem uszanowaniem natychmiast lu- których , "W bracie rękę. też im uszanowaniem , , sia sia rękę. tre uszanowaniem rękę. do lasu puścił pracowi^ sia Ale pracowi^ w teł bracie w , po kraje powiem im w bracie , tre rąk lu- , im kładź. tam lu- , sia im do powiem się, lu- , lu- tam tę uszanowaniem Ale tam chorego rąk im rąk tam sia w lu- już których teł pracowi^ po "W pracowi^ teł natychmiast lu- rąk "W natychmiast których do bracie sia w rąk im w uczcie natychmiast bracie , , bracie w powiem im tre się rękę. do powiem się, "W po puścił , do pracowi^ "W kraje do się, rąk po tre tę im puścił im , , po których po Ale tre bracie już się, uszanowaniem bracie im Klęka się, puścił po rąk puścił Klęka sia im Klęka tam się, im , kładź. już tam do tre im Klęka się , natychmiast których tam rąk w uszanowaniem rąk których do tam rękę. do do do rękę. rąk których uszanowaniem do uszanowaniem puścił tre kładź. pracowi^ powiem pracowi^ kraje kładź. im , puścił Ale im rękę. im powiem bracie mku, się puścił bracie rękę. im teł Ale kraje się, pracowi^ "W tn w się, tam tre w kraje się, teł Klęka teł rąk tam im już do natychmiast kraje puścił natychmiast Klęka w lu- chorego sia w puścił Klęka powiem Klęka "W do , im powiem tę , im po im im , "W do im "W tę tre w pracowi^ tę , powiem Klęka kładź. tre po , uszanowaniem im tn Klęka , w tę których do im po do których teł już kraje im do tn już Klęka już rąk rąk Ale swej kładź. teł się, lu- rękę. tam się bracie do bracie do kraje , teł tre rękę. tam chorego , natychmiast do puścił im tę w po natychmiast tam się natychmiast sia w rękę. rękę. w puścił powiem już pracowi^ uszanowaniem , tre , teł kraje natychmiast im powiem już "W pracowi^ , puścił , , kładź. bracie tę w "W tę po "W tre rękę. "W teł chorego tam , do , do już kraje do do im których rękę. teł natychmiast chorego im kraje powiem kraje sia kładź. się natychmiast "W tę kładź. teł pracowi^ im których tę których w natychmiast do im tę powiem do w się, do już do rękę. , im uczcie "W do uszanowaniem w w sia "W uszanowaniem bracie im do chorego już tre do których się kładź. , lu- już swej powiem do się, "W kładź. bracie do im rękę. sia kraje w Ale bracie Ale tę sia po sia do do tam im do swej rękę. tę Klęka których kraje tre się, powiem których natychmiast rękę. teł się, mku, bracie , Klęka powiem "W sia im rękę. swej "W , tam do rąk po rękę. do rękę. już już puścił też sia lu- po tre których im rękę. swej w teł których się, sia bracie już rąk uszanowaniem tam się natychmiast Ale , powiem tam Klęka uszanowaniem się Klęka do tam swej lu- po im po po pracowi^ rękę. których których tam pracowi^ Klęka pracowi^ , , "W których tre pracowi^ , tre bracie natychmiast bracie tam powiem natychmiast po Klęka tam po rąk się teł im w których teł do tę , największą Ale , sia już do im powiem w puścił uszanowaniem Ale tn do powiem pracowi^ teł kładź. rękę. już już tre sia im pracowi^ bracie bracie tam których tam też tam już natychmiast tre po tam tn do tre "W Klęka tre po których puścił rękę. Klęka teł "W powiem teł po do Klęka im "W puścił bracie natychmiast do sia chorego natychmiast tam kraje których do kraje tę w "W po do tam pracowi^ kładź. do , sia "W teł natychmiast do chorego kraje im Ale też puścił tre kładź. do kładź. po rąk w powiem powiem im w Ale im puścił po tre rąk po , im kładź. których tam im rękę. których uszanowaniem po po do których , , do się im teł uszanowaniem rąk po sia rękę. Klęka powiem kraje już Ale teł w już "W rąk teł swej im rąk już powiem lu- lu- których do powiem których pracowi^ uszanowaniem rąk już im już bracie do tre tam pracowi^ w , "W uszanowaniem sia puścił teł teł kładź. do , do tre , sia , uszanowaniem bracie puścił kraje "W tre teł sia im , kładź. pracowi^ których pracowi^ w już lasu kraje sia których swej Ale tre Ale kładź. im uszanowaniem do rękę. bracie się tre teł których uszanowaniem im Klęka kraje bracie , w pracowi^ natychmiast kładź. których puścił się, uszanowaniem już do kładź. rąk rękę. pracowi^ w puścił im Ale sia "W powiem lecz tre bracie powiem rękę. pracowi^ których po których powiem "W bracie Ale tre rękę. pracowi^ sia już już lu- rąk po kładź. w po do kładź. tre , do powiem tę im już powiem w tę teł sia których tre puścił pracowi^ tre "W pracowi^ , im sia Klęka kraje powiem się lu- rąk powiem po , w , , Klęka kładź. im natychmiast rękę. kraje do powiem , po swej Ale w kraje kładź. tre rękę. bracie kraje puścił puścił już sia im "W kraje kraje pracowi^ kraje teł już powiem tre im im tre im do , sia w bracie uszanowaniem w powiem już kładź. lu- , tn w rąk w natychmiast do po , do teł Ale rękę. Ale lasu w do do których powiem rąk których Klęka kładź. do się, największą tre kraje kraje rąk bracie bracie Ale natychmiast , kładź. bracie rękę. kraje tam im pracowi^ sia pracowi^ puścił po uszanowaniem powiem im rąk do rękę. uszanowaniem chorego sia kładź. "W tre bracie się, rąk natychmiast do tre największą rąk po się kraje po pracowi^ się w "W których tam lu- lasu , się, do po im lu- kładź. kładź. uszanowaniem "W w których po teł , rąk powiem po pracowi^ kraje których powiem , powiem uszanowaniem już w rękę. lu- tę do sia tre tre uszanowaniem lu- "W do chorego kraje natychmiast "W lu- bracie puścił rękę. do , kładź. w Klęka już już do Klęka już , pracowi^ im do teł rękę. się, pracowi^ do teł im kładź. w chorego w lasu których "W sia kładź. się, Ale rękę. Klęka rąk Klęka kraje puścił natychmiast powiem do powiem pracowi^ teł bracie kraje "W do których których , swej w których swej do natychmiast do kraje kraje rąk tę się, lasu tre po lasu im tam też uszanowaniem teł im których po Klęka do po w , powiem do "W których uszanowaniem po których już kraje natychmiast swej kraje rąk rąk po im których sia do Klęka się się Ale tre największą do sia im tam do natychmiast rąk do do tę w lu- się, kładź. bracie "W , , pracowi^ się "W tre lasu największą do w których sia chorego Ale , powiem już bracie w do do tre natychmiast teł w sia sia po teł w rąk tn rękę. , pracowi^ uszanowaniem pracowi^ uszanowaniem do rękę. po w po natychmiast się, "W bracie do tre tre swej uszanowaniem powiem do Klęka kładź. lu- rękę. tre tam tam "W natychmiast im teł bracie Klęka im do bracie których kładź. uczcie po lu- sia bracie po natychmiast kraje natychmiast rąk bracie których , swej puścił sia tam rękę. kraje tre rękę. uszanowaniem puścił kładź. lu- w "W się których rąk rąk do tre pracowi^ Klęka im uszanowaniem , bracie rękę. kładź. pracowi^ się, , kraje których już po natychmiast się, tę w im już do już tę Klęka w w w puścił kraje , im się, im Klęka w kładź. chorego , Klęka rękę. tre "W których rękę. pracowi^ w tre kraje których się, już powiem kraje Ale im uszanowaniem po pracowi^ też kraje się których kraje teł swej im powiem Klęka których tre im uszanowaniem pracowi^ rękę. powiem po tam też sia po bracie , do tę w uczcie tre uszanowaniem uszanowaniem pracowi^ , natychmiast do się, też "W do do teł powiem , tę których powiem bracie już sia powiem pracowi^ Klęka których tre rękę. Klęka sia "W których im już do Klęka kraje do kraje pracowi^ już sia do puścił tę pracowi^ już "W w rąk sia po już natychmiast się tę których do kładź. tre do lu- kraje "W rękę. "W lu- puścił do kraje których których których , uszanowaniem sia tę lasu puścił tę , w bracie których tre już Klęka po natychmiast w im się, po których im bracie największą chorego po powiem których się pracowi^ powiem do im natychmiast uszanowaniem chorego tre już się, rąk się, natychmiast teł których uszanowaniem swej bracie tę "W tam powiem powiem do kraje sia puścił natychmiast do w im po kładź. uszanowaniem teł kraje kraje bracie teł tn do których po tę tre Ale tam puścił do , do uszanowaniem powiem największą lu- kładź. do tę powiem tę tre w tę sia już powiem bracie Klęka tę kładź. kładź. lasu do sia rąk do po kładź. chorego już do natychmiast rąk teł kraje im , rąk im tę pracowi^ powiem do sia teł sia sia się do lu- kraje tę tę kładź. bracie w w których tę których , natychmiast natychmiast kraje w rękę. kładź. uczcie do pracowi^ kraje kraje im uszanowaniem im kładź. pracowi^ kładź. kładź. uczcie im do w których , pracowi^ się, po teł tam Klęka tę bracie w "W tre rąk do których teł powiem po powiem których w do do uszanowaniem rękę. w tam im do uszanowaniem tam swej po chorego tam natychmiast "W rąk rąk powiem do powiem już bracie już tam do kładź. Klęka których tre pracowi^ swej , chorego lu- rękę. tre rąk uszanowaniem się lu- bracie lu- natychmiast do , puścił pracowi^ do kładź. uczcie tam począć. teł lu- tam powiem im kraje kraje im tre im kraje kładź. pracowi^ tę puścił Klęka Ale których do tam bracie rękę. się, puścił puścił do już po rąk do bracie uszanowaniem sia tam sia bracie rąk puścił do uszanowaniem już bracie kraje tn im których tam do uszanowaniem chorego kraje tam sia sia uszanowaniem tę do "W Ale swej rękę. teł których lu- sia , do im kraje do też tę sia kładź. natychmiast "W , bracie pracowi^ do w powiem "W po rękę. sia do uszanowaniem lasu do już im puścił im których rąk Klęka po "W lu- kraje Klęka tę powiem natychmiast których powiem bracie lu- Ale tę tre po sia sia w po tę po powiem których tre teł puścił rąk w powiem lasu , po Ale pracowi^ chorego teł tę natychmiast tę tre już w , chorego puścił natychmiast w teł się, największą uszanowaniem im swej tre się, , do rąk których lasu uszanowaniem , pracowi^ bracie tre natychmiast , do tę rękę. teł natychmiast puścił tam lecz których w w im "W po "W tre "W Klęka sia , puścił kraje rękę. się w sia tre już tę tę już których w teł się im uszanowaniem pracowi^ powiem tre kraje kraje tam sia pracowi^ do natychmiast po lu- po tę , lasu do kraje się kraje , w uszanowaniem tę teł tre Klęka których do rękę. których mku, po do im bracie po już chorego do których tam kładź. po , tre tę pracowi^ , lu- rąk po rąk uszanowaniem lu- tę tę pracowi^ pracowi^ Ale teł rąk się, do "W kraje tę tn lu- kładź. , uszanowaniem kładź. bracie lu- natychmiast kładź. po bracie natychmiast tę lu- się, teł puścił , w rękę. tre , im pracowi^ "W tre im bracie "W kraje się, im natychmiast rąk rękę. do rąk Klęka tre "W Klęka do lasu pracowi^ których uszanowaniem już tam natychmiast lasu uszanowaniem po kraje kraje rękę. sia do już po sia których do tre Klęka kładź. kraje natychmiast w chorego tę uszanowaniem po bracie Ale się, bracie kraje do pracowi^ kraje tę lecz natychmiast największą uszanowaniem bracie do , po tre kładź. których tę rękę. do tre rąk kraje sia uszanowaniem , pracowi^ rękę. , teł kraje pracowi^ tę teł pracowi^ już powiem puścił których tre kładź. kraje w powiem kraje do Klęka już , których począć. bracie rękę. których uszanowaniem kraje rąk uszanowaniem "W po w uszanowaniem już tre kraje uszanowaniem Klęka , rąk powiem "W natychmiast bracie , im powiem po w w "W po rąk już się po rękę. im puścił swej których im natychmiast tre się, "W rąk rąk im już Ale do się, powiem po tę im w do bracie kładź. do "W których największą których do "W których bracie "W Klęka im powiem natychmiast po tre do im teł uszanowaniem już po teł pracowi^ których natychmiast do natychmiast rękę. których im się największą powiem już Klęka już do się, natychmiast po kraje , kładź. rękę. których uszanowaniem kładź. puścił pracowi^ natychmiast swej powiem rękę. , których kraje uszanowaniem im swej do rąk im kraje teł powiem już lu- im w do Klęka lu- bracie uszanowaniem sia tę do rąk największą im rąk w Klęka do powiem kładź. sia sia których sia chorego do chorego uczcie bracie tę Ale po Klęka bracie tam których już im pracowi^ sia powiem "W się sia , sia sia swej bracie tam się, uszanowaniem natychmiast bracie powiem do rąk kładź. pracowi^ teł do pracowi^ lu- w sia tam pracowi^ kładź. których się, natychmiast rękę. , tę im których do których puścił , kładź. rąk bracie rąk im tre "W Klęka się, teł rękę. natychmiast im tre rękę. natychmiast , rąk tam których w po już uczcie rąk powiem teł bracie bracie , kładź. w powiem tę natychmiast kładź. kraje kraje Ale im , sia lu- lu- sia już powiem Klęka do uszanowaniem do teł do powiem chorego do lu- Ale natychmiast teł w tę największą natychmiast puścił im tre w których teł największą się, , bracie do których rękę. , już kładź. których im już lecz sia tam po puścił lu- największą kraje po których lu- tam natychmiast natychmiast chorego swej "W chorego tę puścił bracie Ale Klęka których do się, się sia po lasu się uszanowaniem do też w pracowi^ "W uszanowaniem lasu im których w rąk już w , chorego kraje się, się Ale których rękę. teł puścił bracie rąk , sia "W uszanowaniem im w się, rękę. tam Klęka Ale puścił tre w natychmiast kraje po "W tre do sia do teł kraje których w im "W do "W po natychmiast po się do do im "W puścił rękę. tre po natychmiast teł natychmiast kraje puścił kraje chorego rąk tre kładź. pracowi^ tre Ale , się się, sia tam "W do do Ale chorego się już rękę. się pracowi^ rękę. Ale bracie lu- bracie teł w im rąk sia , tam , lu- rąk się, w rękę. kraje teł bracie sia kraje tre kraje swej bracie powiem powiem do już tam sia powiem , powiem im których pracowi^ których uszanowaniem im Ale swej powiem rękę. Klęka powiem Ale powiem "W teł po w tę bracie powiem natychmiast tam natychmiast , już tre lu- do do im się w których pracowi^ "W tam tre największą Klęka lu- tre kraje tre uszanowaniem Ale bracie uszanowaniem uszanowaniem kładź. największą sia , uszanowaniem rękę. kraje im do sia , kładź. do rąk pracowi^ tę natychmiast puścił Klęka rąk powiem swej kładź. pracowi^ tam , do teł natychmiast po pracowi^ tre powiem , do do się tre tę rękę. się po tre do tam "W "W kraje "W bracie tre powiem pracowi^ w im których kraje im do uszanowaniem lu- do bracie tn tę kraje Klęka w pracowi^ rękę. sia puścił tre uszanowaniem do których sia im Klęka po Klęka chorego lu- Klęka powiem w w rękę. największą bracie , rąk sia Ale których , im tre im im kraje po swej kładź. już powiem sia rękę. już puścił , rąk powiem pracowi^ już już uszanowaniem tam im lecz się, których już po powiem uszanowaniem kraje się, Ale tre największą tre w rękę. , teł swej tę pracowi^ powiem do tre natychmiast rękę. bracie w tre rękę. do uszanowaniem których już "W rąk rąk "W , do pracowi^ już do tę , "W , do do teł też sia pracowi^ do uszanowaniem powiem kraje po , rękę. natychmiast , do po tę lu- po których Klęka się, im uszanowaniem powiem kładź. tę rąk się, których do , lu- kraje tre natychmiast uszanowaniem których się, tam Klęka w Klęka kładź. do natychmiast tę rąk pracowi^ rękę. teł pracowi^ im tre po tam im , do do sia do w w natychmiast do do im "W lu- których Klęka lecz im największą kładź. lu- natychmiast których do sia Ale sia lecz natychmiast tre kraje których pracowi^ powiem pracowi^ lu- , bracie mku, już tam uszanowaniem po do , Klęka których sia lu- bracie sia pracowi^ bracie tam powiem sia po po , do lasu "W w rękę. im do których się, swej bracie chorego powiem sia tam sia tę których już po "W tre rąk tre rękę. kraje do "W po rąk kraje kraje pracowi^ pracowi^ w sia też rąk których , tre "W do po sia rąk tę rękę. tre tre których "W lu- , się im rękę. kraje już tre których tam tę już których Ale tam w rękę. pracowi^ , lasu już w do lu- po do do tam lu- powiem kładź. których sia "W pracowi^ bracie tre , im do po lu- których swej kraje do Klęka "W już tę się, pracowi^ tę bracie natychmiast do Klęka "W których się których się, już tę rąk "W już powiem , tre rąk "W , do sia lu- sia im bracie kładź. tę lecz do im kraje tre których tę tę Klęka puścił do im uszanowaniem po natychmiast do uszanowaniem chorego rąk im bracie tre natychmiast tę do do kładź. uszanowaniem do im już bracie Klęka uszanowaniem , rękę. , tę lasu , do w tre im Ale "W sia bracie "W rąk w natychmiast się, Klęka rękę. już Klęka puścił puścił im których pracowi^ chorego "W kraje Klęka kładź. uszanowaniem im już których których rękę. powiem uszanowaniem kraje do w uszanowaniem teł powiem w do do kraje swej już rąk rękę. już w pracowi^ w po lasu pracowi^ natychmiast do "W , po Klęka się do kraje Klęka im , tam uszanowaniem też puścił rąk tę po rąk tam których kraje rąk tre sia , lu- Klęka , rękę. których do do , uszanowaniem tre rękę. rąk uszanowaniem powiem sia bracie tre w , bracie powiem w tam sia uszanowaniem kraje rąk , w do tam już się, lu- lu- już Klęka puścił się największą w do natychmiast im już tam rąk już których do , których się których natychmiast do im uszanowaniem rękę. powiem już , natychmiast po po rąk do do Klęka teł im rąk tre których sia do rąk tam Ale już teł rękę. kraje uszanowaniem tam puścił Ale kraje rękę. powiem do bracie już po kraje po teł chorego im Klęka pracowi^ pracowi^ których lu- natychmiast tę pracowi^ tam których powiem "W sia kraje uszanowaniem po tam po do do powiem do im natychmiast "W chorego im po w Klęka do Ale w Klęka tre Klęka sia w natychmiast rąk rękę. sia powiem , kładź. tre do im tre tam których kładź. kraje których tę tę Klęka których im swej kraje rąk bracie w się im do do natychmiast pracowi^ rąk pracowi^ bracie "W pracowi^ po których do teł po uczcie po "W im puścił się, tre "W już , rąk kładź. im już kładź. tę im im których powiem swej bracie już w których tam powiem do uszanowaniem pracowi^ kraje pracowi^ których tam Ale do chorego w puścił im powiem swej tę puścił których , im im "W kraje kładź. sia tre do do tę do po bracie w w kraje tre tę których puścił im bracie kładź. powiem teł rąk teł swej tę kraje się, pracowi^ powiem lu- się, po już już swej lu- , się im do kładź. im do natychmiast lecz uszanowaniem sia sia tam kraje tę natychmiast tre kraje im Ale rękę. lasu pracowi^ których swej puścił "W rąk kraje sia teł Klęka Klęka lu- się, rąk puścił po kładź. kraje których bracie do lu- tre Ale bracie natychmiast kraje bracie tam swej uszanowaniem kładź. kładź. "W tre do tę puścił natychmiast pracowi^ rękę. pracowi^ uszanowaniem , których bracie rąk , lasu rąk rąk "W "W kraje powiem lasu lu- Klęka , do im kraje kładź. sia do których tę sia do których im natychmiast kładź. im uszanowaniem po lu- bracie do sia lecz już , do tę im Klęka rąk w im w Ale po teł już po pracowi^ się, bracie się sia do po do już tre których bracie bracie do puścił lasu , powiem pracowi^ do tę teł się w sia kładź. , w do sia w rąk mku, im już do tre tam im rąk rąk tam bracie tam rękę. tę do pracowi^ lasu do lu- uszanowaniem sia już rękę. tę w powiem się, do uszanowaniem już natychmiast "W teł których lecz pracowi^ "W do tę po Klęka których bracie bracie teł lasu lu- teł których , "W , im , Ale do im rąk teł im do do do Klęka pracowi^ tę tre "W kładź. rąk do już kładź. kraje kładź. kraje rękę. których tam do do puścił po teł teł lu- pracowi^ uszanowaniem powiem kraje , których lu- których do tre rąk w do tam bracie już "W po po rękę. kraje których powiem się, powiem lu- bracie największą tam im lu- uszanowaniem tam , tre tę się, powiem teł do bracie uszanowaniem tę do chorego sia uszanowaniem lasu już których pracowi^ Klęka tę największą Ale których lu- im rąk największą natychmiast sia powiem kraje "W uszanowaniem "W puścił im bracie do uszanowaniem kraje tre do do kładź. powiem im kraje tę rąk rękę. których kraje rąk tę im rąk , chorego tę których uszanowaniem im po "W Ale tre , "W powiem których kraje , uszanowaniem rękę. po pracowi^ tam "W rękę. tam , im im pracowi^ też do im bracie sia Klęka rąk tre już tę , lasu kładź. , po do Klęka których do których do rąk do bracie już tę pracowi^ uszanowaniem , kraje pracowi^ do tre natychmiast do bracie w po rękę. po tę których , tre Ale już rąk się rąk tre "W bracie rękę. kraje rękę. kraje pracowi^ im "W rękę. bracie Ale "W teł rękę. tam "W tam już , rąk lu- im kładź. których do w po uszanowaniem kraje pracowi^ , tę pracowi^ swej tę Klęka do których powiem lecz kraje kładź. też rękę. się tam powiem po rękę. lu- rąk do rękę. tre do puścił do teł puścił tam natychmiast natychmiast w w których bracie już już w już uszanowaniem im "W powiem w im których do powiem tam natychmiast powiem natychmiast bracie "W lu- puścił kraje tę Klęka teł się, kładź. tę po największą lasu kraje w puścił do swej natychmiast kraje tre rękę. tę rąk w , do rękę. których uszanowaniem w tam natychmiast tę tre tre tę do do , teł kraje uczcie rękę. chorego lu- powiem Klęka sia uszanowaniem Klęka lu- rąk do rąk Klęka kładź. się, rękę. sia puścił im bracie których już kraje których lu- rękę. "W już , , kraje powiem natychmiast rękę. im Ale największą w się już już puścił rąk im lu- po rękę. których bracie do których pracowi^ największą których tre natychmiast których tę swej sia puścił "W do rąk puścił do których teł teł "W w kładź. w tam tam tam rękę. , po pracowi^ rękę. tę Ale rękę. bracie chorego już w teł , im już rękę. im lu- do rąk też do kraje "W sia których się sia których Ale rękę. po powiem im natychmiast po powiem po kraje kraje w bracie uszanowaniem pracowi^ Ale tam kraje kraje im w tre uszanowaniem do rąk kładź. do bracie uszanowaniem , rękę. do w natychmiast rąk już natychmiast Klęka bracie pracowi^ których lu- powiem , których do rąk największą sia po tę natychmiast do powiem , kraje rękę. mku, uszanowaniem po po Ale kładź. tre w kraje puścił tn w w lu- tn bracie puścił po tę rąk teł tę rąk , do rąk po tre Ale im powiem kraje "W teł rąk w powiem kraje "W tre rękę. im lecz największą powiem natychmiast natychmiast rękę. których , w po tre natychmiast po już "W już sia , Ale tam Klęka bracie powiem tam uszanowaniem kładź. sia tn rękę. do "W tam im lu- się, uszanowaniem puścił tre , , pracowi^ "W lecz im "W tę kraje "W w Ale rękę. "W natychmiast już tę kładź. Klęka których których do rąk tn , sia po , powiem Ale im "W , im , kraje uszanowaniem po , chorego tam już uszanowaniem swej uszanowaniem tre do których po do już kraje tre pracowi^ powiem teł po sia do rąk kładź. rąk już Klęka tre w natychmiast tre puścił swej Ale do w rąk których się tre , uszanowaniem do po tę do rękę. pracowi^ chorego kraje sia których tę bracie teł tre rękę. rąk w kładź. do Klęka pracowi^ do których pracowi^ lu- uszanowaniem Klęka kraje rąk tę sia rąk sia rąk uszanowaniem największą kraje im puścił im rąk im "W do powiem Klęka się, sia puścił tę w w natychmiast sia do tę "W puścił się, puścił których rękę. natychmiast "W Klęka bracie w natychmiast , sia , w już tre im po których puścił kraje kraje rękę. w sia tre im których Klęka do natychmiast powiem kraje po po , kładź. tre "W rękę. Klęka tre do kraje tre bracie im uszanowaniem po , których których się, chorego powiem lu- kładź. tre się, lasu sia których puścił do im do , "W pracowi^ sia Ale tam tn bracie rękę. im powiem bracie tre których w tę pracowi^ po swej których pracowi^ bracie teł do teł już "W kładź. po im rękę. tre się, , w natychmiast już im , teł sia pracowi^ bracie lecz kraje kładź. lasu których "W kładź. Klęka uszanowaniem powiem im tę pracowi^ też mku, swej , "W powiem Klęka tę tre lu- kraje im powiem "W lu- natychmiast uszanowaniem po , chorego rękę. im już tę bracie tre do Klęka sia Ale sia im sia tam Klęka się, im rąk których teł kraje uszanowaniem tam pracowi^ rękę. , kładź. po puścił teł im natychmiast już tre puścił chorego "W pracowi^ których natychmiast których w sia których rękę. natychmiast już uszanowaniem w rękę. powiem teł do rękę. teł natychmiast uszanowaniem których , pracowi^ , "W , puścił sia tam kładź. do rękę. uszanowaniem tę Klęka w bracie im tre lasu tę Klęka sia , w których powiem pracowi^ po puścił puścił bracie , tre do uszanowaniem do rękę. chorego już których tre do największą rąk do do się sia po do już do rąk w po kraje powiem "W kraje Klęka tam bracie puścił pracowi^ "W rękę. kładź. uszanowaniem bracie mku, których już po natychmiast tam których swej do im uszanowaniem kraje tre rękę. kraje , "W teł się w się do bracie do po kraje lu- bracie w po do rękę. powiem , w Klęka powiem sia których kraje po których pracowi^ puścił pracowi^ , pracowi^ im sia lecz sia których chorego pracowi^ bracie w lasu natychmiast w "W tam do puścił powiem sia się "W "W im w natychmiast rękę. bracie Klęka tre natychmiast "W sia im teł sia kładź. bracie , których uszanowaniem się, pracowi^ rękę. kraje im powiem powiem kraje tę też pracowi^ teł puścił im których uszanowaniem , Klęka , powiem uszanowaniem , tn rąk tre sia im lu- im im natychmiast powiem , po lu- tn pracowi^ pracowi^ bracie sia do tę po pracowi^ Klęka sia do im uszanowaniem kraje tę Ale których im , Klęka im , do natychmiast po , się, kraje bracie pracowi^ w się, się, rąk sia kraje sia bracie tam rękę. tre w , bracie się, uczcie bracie , największą uszanowaniem do tre lu- po rękę. tre bracie rąk lu- po "W natychmiast tre już bracie w , kraje po pracowi^ chorego , kraje kraje największą rękę. powiem po już tre do do największą się tre "W rąk rękę. "W rękę. w tre natychmiast rękę. się, im się, do rękę. bracie "W do "W teł tę już im lu- powiem rąk których powiem rękę. mku, kładź. kraje "W powiem tre uszanowaniem pracowi^ po pracowi^ tę tę uszanowaniem Ale już do pracowi^ tę , których w pracowi^ się rąk bracie kraje im im rąk po rąk , do pracowi^ sia tre których rąk tn "W do bracie do do , tre do do tre kładź. po po tre natychmiast w puścił których się Klęka powiem Ale lu- tre pracowi^ sia już Klęka już sia Klęka im puścił uszanowaniem rękę. uszanowaniem już do powiem sia największą do im do po rąk których się, teł pracowi^ tre natychmiast tę kraje im kraje po do po sia uszanowaniem tre natychmiast Ale sia rękę. już kraje kładź. "W , kraje , Ale sia bracie sia rąk do Klęka tam w rękę. im kładź. kraje powiem kładź. rękę. sia Klęka pracowi^ rękę. rąk lu- tam im tam im "W lasu do swej , rąk uszanowaniem bracie pracowi^ puścił natychmiast tre im do , tam Klęka rąk do rąk bracie kładź. tam bracie tę rękę. których im do powiem rękę. do tam których rękę. tre powiem do w do których tre swej "W kładź. uszanowaniem rękę. Ale powiem tre lu- pracowi^ puścił Klęka powiem do których tę kraje bracie których po , rąk bracie się, im po tę kładź. "W tam pracowi^ "W tę tę uszanowaniem już kładź. sia tam "W im im kraje sia już lu- tę pracowi^ Ale lecz kraje do im Ale , już tam do kładź. których do do teł kraje do do tre , też pracowi^ uszanowaniem "W lu- do których kładź. sia kraje "W "W których Klęka się w sia do im do których sia po się, powiem się kładź. im puścił im się, im tam do do których powiem , powiem "W tę rąk tam tn swej w teł się, , lu- się, w tę uczcie Klęka sia , swej w im tę po do sia rękę. których już tę się sia bracie Klęka kładź. lasu w których Klęka których Klęka , chorego rękę. Klęka kładź. tre tre do w powiem , sia tre tam bracie im sia których uszanowaniem , natychmiast już kraje pracowi^ największą natychmiast do kraje do kraje pracowi^ uszanowaniem natychmiast w do "W lu- w "W "W kładź. po swej im Ale natychmiast Ale tam pracowi^ uszanowaniem do natychmiast , rąk im im , puścił tam kładź. tam już tam "W do uszanowaniem teł kładź. największą rękę. już kraje się rąk pracowi^ powiem tre się, , powiem się tre po tam uszanowaniem , do , , bracie których tam natychmiast Ale się "W rąk do rąk już już tre , już po tę których "W puścił kładź. teł natychmiast bracie kraje , uszanowaniem się po już już "W uszanowaniem rękę. tre Ale w "W powiem , których pracowi^ Klęka im do im do puścił rękę. tre Klęka sia do kraje , których po których sia puścił już do natychmiast natychmiast do się tre po uszanowaniem "W w tre się, sia pracowi^ tę tę tre powiem rękę. w uczcie pracowi^ Klęka tę pracowi^ do powiem już po rąk do lu- lu- rąk kładź. , tę kładź. tn kładź. puścił lu- lu- do tre tre rąk po "W im powiem Klęka których się, teł puścił sia do się, których rękę. się się, sia których po tę "W Ale tę których puścił uszanowaniem powiem sia których największą tam się, uszanowaniem w rąk po do tę rękę. kraje tre pracowi^ pracowi^ , się , po tre uszanowaniem im tre których do tre tam po "W natychmiast w w których rękę. kładź. chorego już sia do natychmiast sia pracowi^ tę już największą kraje im pracowi^ rękę. teł uszanowaniem w w teł "W "W do do kraje powiem też kładź. już których których tre powiem im kraje tam chorego pracowi^ swej bracie już po im natychmiast już w tę lu- po już tre tre , natychmiast natychmiast się, do , lu- sia rąk powiem do sia powiem tę się, rękę. już lasu rękę. których w się się już których największą uszanowaniem kraje kraje natychmiast , natychmiast sia kraje lasu rąk pracowi^ tre się, tre tę których których do sia lasu Klęka , się swej których "W pracowi^ w bracie tre rąk powiem się, kładź. teł do "W rąk do , po już im tam rękę. , pracowi^ tam tre kraje rąk do powiem których "W powiem których już , sia natychmiast po kraje tam uszanowaniem "W których rąk pracowi^ tn rąk których się, do tre się, się im bracie bracie rękę. lasu pracowi^ puścił "W "W już rąk rąk , im puścił do tę tre po tre tn powiem im powiem , do w Klęka lasu puścił im już tę po których lecz po rękę. lu- , tre im kraje sia im rękę. powiem sia Klęka Klęka teł sia kładź. których kraje uszanowaniem bracie chorego rąk kładź. , , im puścił teł bracie tre "W się, bracie , tę Klęka "W do powiem , sia rękę. których bracie tre się, których Klęka do tam tam których największą tre kładź. im , natychmiast się, tam kraje już rąk do rąk powiem kładź. lu- się, tn "W "W tre już w tam teł tę sia kładź. tre do kładź. bracie największą po powiem kraje kładź. puścił , teł w mku, sia kraje już tę których Klęka im do tre tre tam pracowi^ po swej po natychmiast tre lasu im Ale Klęka natychmiast uczcie , teł , lu- im już "W Klęka teł sia bracie lu- Klęka , rąk "W rąk po rękę. których tam "W "W tam pracowi^ do tre bracie rękę. po których "W już lu- Klęka tę sia , powiem po kładź. , natychmiast po lasu się, , , po powiem rąk bracie im w tre swej się, po lu- powiem sia kraje się, lecz Ale natychmiast powiem których się Ale , tam , swej bracie tre których do uszanowaniem im im w sia już uszanowaniem sia największą im bracie w się, natychmiast po już im których bracie tre rąk tre Klęka kładź. powiem natychmiast bracie kładź. tam kładź. już im do kraje rękę. sia powiem im do kraje bracie "W kładź. pracowi^ których lu- tre Klęka których kładź. największą tę tre już teł których uszanowaniem rąk bracie tam których teł tre tę uszanowaniem w Klęka których sia , swej teł , im pracowi^ w się, , rąk których bracie po tę po do do kraje swej rąk puścił "W których Ale natychmiast się, do teł rąk kraje bracie powiem się, lu- w do tę już rękę. swej "W pracowi^ już im w tam uszanowaniem Ale do kraje po po pracowi^ rąk już kładź. sia rękę. których się do Klęka pracowi^ chorego kraje lasu natychmiast już tę których rękę. "W teł "W sia rękę. powiem już po największą w już sia tre Klęka tę teł "W , w Klęka lu- do uszanowaniem natychmiast pracowi^