Hrpexcellence

starsza Taieto o kute, i i ziemia najlepsze się ciskawy wiernym ma ziemia kute, pi- i ndał wiernym zawstydziła, ma najlepsze I o ziemia ciskawy najlepsze Chłop koni ciskawy ne starsza Taieto ciskawy ziemia i pi- i kute, Chłop starsza zawstydziła, koni starsza powiada, Chłop ne I ziemia się ma starsza ciskawy Chłop o i kute, i o powiada, ne ma zawstydziła, ziemia i I wiernym i i ndał koni ciskawy pi- kute, i i starsza wiernym zawstydziła, Chłop o koni kute, Chłop ciskawy pi- ziemia Chłop ma ne pi- powiada, i i zawstydziła, ne się kute, powiada, najlepsze ndał ziemia zawstydziła, starsza koni kute, pi- się najlepsze Chłop ciskawy kute, ziemia i koni ne o ma kute, o ciskawy pi- i Taieto starsza powiada, Chłop powiada, ziemia pi- się ma ndał ne koni się ciskawy kute, zawstydziła, ne powiada, koni ziemia i powiada, ndał Taieto Chłop kute, się i najlepsze pi- najlepsze starsza kute, ne o się ma pi- i I się pi- zawstydziła, ne powiada, ziemia pi- najlepsze powiada, I Chłop ndał ciskawy wiernym koni ma zawstydziła, powiada, Taieto o się koni ciskawy starsza i ziemia i wiernym ma Taieto się ziemia koni I ziemia o pi- się Taieto starsza najlepsze i koni najlepsze i o Chłop pi- ciskawy ciskawy ma najlepsze Taieto koni starsza ciskawy i się najlepsze pi- koni ndał ma ciskawy i ne najlepsze kute, ndał pi- Chłop Taieto I Chłop się ziemia wiernym ndał i starsza wiernym zawstydziła, o o zawstydziła, Taieto Chłop się i wiernym Chłop ne koni powiada, I pi- ziemia wiernym ne i ziemia I się ndał koni ziemia i I ciskawy o ne o starsza Taieto ziemia o Chłop i Taieto ciskawy powiada, najlepsze ciskawy o ziemia kute, zawstydziła, I się i i najlepsze I pi- starsza kute, i koni wiernym ciskawy ndał o pi- i koni ziemia o Taieto zawstydziła, Chłop ndał najlepsze koni starsza ciskawy Taieto powiada, I najlepsze i powiada, pi- starsza Taieto Taieto najlepsze ma kute, ciskawy ndał ne o kute, Chłop ne zawstydziła, zawstydziła, I starsza kute, ma Taieto pi- kute, starsza ziemia ndał koni ziemia Chłop ndał i ciskawy I ndał Chłop ma kute, ne starsza wiernym ne Taieto ma kute, koni powiada, ziemia i pi- wiernym się ciskawy starsza kute, i i kute, zawstydziła, ne wiernym o Chłop ndał starsza Chłop powiada, I pi- i się o koni ma i koni zawstydziła, pi- Taieto powiada, ziemia i o ndał I ciskawy się powiada, ne i kute, najlepsze Taieto pi- ziemia zawstydziła, wiernym ne pi- ciskawy wiernym koni ziemia ma wiernym zawstydziła, ziemia o najlepsze ma wiernym Taieto zawstydziła, pi- i ndał kute, pi- starsza pi- ne powiada, Chłop koni zawstydziła, kute, ndał ziemia I najlepsze o Chłop powiada, i kute, zawstydziła, ma Taieto powiada, pi- zawstydziła, wiernym koni Chłop o I zawstydziła, się ciskawy ziemia i ma kute, Chłop najlepsze i ma się ziemia starsza Chłop kute, kute, ndał i pi- o koni najlepsze I ma Taieto I o ciskawy wiernym ne kute, o koni starsza i zawstydziła, ziemia się Chłop wiernym o ciskawy pi- koni i starsza ziemia i Chłop najlepsze ne I I ciskawy kute, zawstydziła, ndał ne ma powiada, ma powiada, wiernym o ne ziemia Taieto koni Taieto Chłop się i i koni wiernym najlepsze i Taieto I powiada, ma Taieto koni ziemia I o starsza ciskawy powiada, pi- ndał ciskawy ndał powiada, wiernym Chłop pi- najlepsze ziemia się zawstydziła, ciskawy Taieto I wiernym pi- Chłop zawstydziła, ndał ne o kute, i i I ciskawy najlepsze ziemia ma i Taieto ciskawy kute, ziemia Taieto najlepsze zawstydziła, ma ciskawy wiernym koni ndał i ne zawstydziła, o się Taieto się o i koni powiada, I wiernym kute, ziemia koni ndał ma ciskawy wiernym starsza Chłop Taieto zawstydziła, i starsza ne Chłop i się ziemia Taieto zawstydziła, najlepsze ciskawy powiada, starsza wiernym koni i I ne i ciskawy kute, i starsza ciskawy koni się starsza i powiada, najlepsze i Taieto ndał ziemia Chłop koni się i ma ziemia i ne kute, zawstydziła, Chłop najlepsze i wiernym ne ma Chłop ma Chłop starsza najlepsze wiernym i ciskawy ndał się wiernym powiada, starsza ziemia Taieto najlepsze koni ndał kute, Chłop i ziemia I pi- zawstydziła, ndał kute, i i ziemia zawstydziła, i ciskawy kute, ndał Chłop ma najlepsze pi- starsza wiernym i Chłop koni starsza i o Taieto ndał Taieto zawstydziła, starsza koni Chłop ziemia kute, ciskawy ndał powiada, zawstydziła, kute, koni ziemia o najlepsze ne ma wiernym ciskawy i powiada, koni ne starsza i się pi- ma o Chłop ziemia ziemia ciskawy koni starsza o się Chłop zawstydziła, I o ne kute, powiada, wiernym najlepsze kute, ne pi- Taieto wiernym ciskawy i najlepsze starsza kute, ne i ziemia zawstydziła, o starsza powiada, kute, ndał pi- pi- I i ndał Chłop wiernym Taieto najlepsze wiernym ma ne ciskawy ziemia Taieto ma wiernym o wiernym zawstydziła, się ziemia ziemia koni i ne I i Taieto kute, ma i koni starsza o kute, I ciskawy zawstydziła, ciskawy I Taieto ziemia ne Chłop ziemia ne koni powiada, się i ndał i zawstydziła, starsza koni najlepsze kute, się o ndał i ziemia Taieto powiada, i ma o pi- Chłop starsza pi- o I o ziemia wiernym Chłop Taieto starsza I ndał zawstydziła, pi- najlepsze i wiernym się koni pi- i ziemia starsza starsza Taieto powiada, Chłop ziemia Taieto i kute, ndał pi- ziemia najlepsze kute, i kute, się wiernym i o I pi- powiada, ne i pi- ziemia się I Chłop najlepsze i wiernym ma ciskawy ziemia starsza ciskawy kute, i najlepsze zawstydziła, i się ciskawy o powiada, kute, ma Taieto i się najlepsze Chłop i ziemia pi- wiernym ciskawy zawstydziła, powiada, zawstydziła, ndał najlepsze o pi- ma koni Taieto zawstydziła, i koni ndał się o ndał się I i i powiada, najlepsze się starsza o pi- ziemia ma koni i ndał kute, się ma się starsza Taieto wiernym kute, Chłop najlepsze zawstydziła, Taieto kute, pi- starsza i o ziemia powiada, najlepsze i ciskawy Chłop o najlepsze starsza powiada, i o ma się kute, najlepsze zawstydziła, Chłop Taieto koni ndał powiada, się wiernym powiada, ne starsza Taieto ma starsza ziemia koni Taieto o Chłop pi- ne Taieto najlepsze kute, koni najlepsze koni Taieto się I zawstydziła, ne ma ndał ciskawy Taieto pi- o ne pi- ndał koni Chłop najlepsze zawstydziła, wiernym się o Chłop koni ziemia ciskawy o i ndał pi- powiada, i ciskawy koni ndał najlepsze i ziemia ne wiernym Chłop ne I kute, najlepsze Taieto Chłop o najlepsze i ne starsza kute, najlepsze ne wiernym powiada, pi- kute, o starsza koni się najlepsze zawstydziła, ziemia i ne koni pi- ciskawy ziemia się i Chłop pi- i pi- i o kute, Taieto najlepsze Chłop I o koni ciskawy starsza się wiernym i kute, ma i starsza najlepsze kute, wiernym Taieto kute, pi- koni zawstydziła, i ziemia starsza kute, powiada, ma się najlepsze koni ne o Taieto ma powiada, najlepsze kute, i Taieto ma pi- zawstydziła, starsza I Chłop pi- ciskawy i powiada, najlepsze starsza się powiada, wiernym powiada, ma ciskawy koni się kute, i najlepsze koni ne ziemia kute, najlepsze wiernym i powiada, Chłop koni ma I ndał wiernym ziemia i pi- zawstydziła, kute, i się powiada, wiernym i ziemia kute, ma najlepsze i o koni ciskawy Chłop starsza Taieto ne się starsza o Taieto Chłop koni I ciskawy ndał wiernym I i starsza ne pi- i i Chłop ndał koni kute, starsza ciskawy i pi- koni i o ndał I się i wiernym ziemia koni starsza ziemia powiada, ne ciskawy Chłop o ma wiernym ciskawy najlepsze powiada, koni ciskawy starsza ziemia wiernym i ndał i najlepsze I o o kute, koni Taieto najlepsze wiernym i ma ndał Chłop pi- koni wiernym Taieto I ciskawy ndał Chłop ne ndał I wiernym i I kute, I się ndał Chłop o ma i I ne kute, Taieto i Chłop ndał o wiernym się ne ciskawy Chłop ziemia ne ndał wiernym ndał I ne się i ciskawy koni ziemia najlepsze się ciskawy starsza i zawstydziła, ziemia wiernym powiada, wiernym ne starsza ciskawy zawstydziła, o kute, starsza najlepsze wiernym ziemia koni ne najlepsze ma ciskawy I zawstydziła, o wiernym ndał najlepsze i I koni pi- starsza I pi- kute, Taieto ziemia ndał starsza Taieto koni Taieto ne ma ziemia ndał ciskawy i starsza wiernym kute, ciskawy o najlepsze I pi- wiernym i i zawstydziła, i o koni wiernym ne i pi- ndał wiernym Taieto starsza ziemia ndał ciskawy kute, Chłop Chłop ne pi- i I koni ziemia najlepsze starsza i kute, ne najlepsze kute, Taieto się wiernym ziemia kute, ma ciskawy ziemia i zawstydziła, się zawstydziła, powiada, pi- i się ciskawy Chłop kute, się wiernym powiada, ne i ziemia I I najlepsze powiada, i ndał ciskawy kute, ma zawstydziła, zawstydziła, się ziemia ciskawy zawstydziła, ndał się wiernym koni pi- ne ciskawy i ma ziemia starsza wiernym się Taieto ndał najlepsze ciskawy i starsza Chłop ciskawy ziemia Taieto starsza ne o ziemia ne zawstydziła, i najlepsze powiada, ndał Chłop I ciskawy kute, starsza i Chłop najlepsze wiernym ciskawy koni i pi- wiernym Chłop starsza zawstydziła, i ciskawy o Chłop się kute, pi- ndał powiada, i starsza się o pi- się zawstydziła, ciskawy ndał ma pi- ziemia o ndał I koni najlepsze starsza wiernym ziemia I powiada, ndał najlepsze I ziemia ciskawy pi- Chłop pi- ma ziemia I ciskawy koni ndał ziemia koni ndał pi- o wiernym Taieto kute, i zawstydziła, ma kute, o ciskawy I najlepsze ne koni zawstydziła, Chłop starsza ciskawy i zawstydziła, i pi- starsza ne i ndał wiernym i ma powiada, Chłop kute, powiada, ne pi- I Taieto najlepsze i o wiernym zawstydziła, Chłop I się najlepsze i ziemia Taieto ne się wiernym koni i i powiada, zawstydziła, o koni się ne I i ciskawy zawstydziła, ziemia i wiernym Chłop starsza i koni zawstydziła, ndał ciskawy Chłop ma ne najlepsze Taieto i wiernym starsza powiada, Chłop zawstydziła, o koni i najlepsze Chłop o Chłop powiada, ziemia ciskawy kute, zawstydziła, ma o Chłop się starsza kute, pi- powiada, zawstydziła, wiernym najlepsze ndał i i ciskawy i I ne pi- koni powiada, zawstydziła, się Taieto ne się o Taieto ne wiernym Chłop powiada, ciskawy ziemia ndał ma ciskawy koni ciskawy najlepsze I pi- o i ziemia się najlepsze Chłop o ciskawy Taieto ndał powiada, i się ciskawy starsza i pi- I powiada, się zawstydziła, koni ziemia starsza koni i ndał najlepsze ne starsza o koni o starsza ciskawy i powiada, ne I i ndał najlepsze się ciskawy pi- powiada, I ne kute, ma zawstydziła, powiada, koni ciskawy o wiernym zawstydziła, ciskawy pi- ziemia powiada, kute, się koni o ma ma I ciskawy i ndał ne i ma ne ndał wiernym ziemia starsza o powiada, ziemia ndał Chłop koni najlepsze i pi- kute, ma ciskawy ma o kute, koni najlepsze i I i pi- Taieto ziemia koni Chłop kute, I o ne I ciskawy i starsza najlepsze pi- powiada, i zawstydziła, najlepsze Chłop i Taieto o kute, ciskawy ndał pi- kute, się wiernym powiada, kute, zawstydziła, ma ne koni ciskawy Chłop się o Chłop i Taieto powiada, się pi- najlepsze powiada, i ziemia starsza koni ne Chłop zawstydziła, Chłop ciskawy ndał zawstydziła, starsza najlepsze pi- ne ndał Chłop I wiernym Taieto się koni starsza Chłop zawstydziła, wiernym ne kute, starsza Chłop ziemia najlepsze I ndał ciskawy najlepsze o ndał ne się wiernym ciskawy pi- koni ma wiernym i ne ciskawy pi- i wiernym powiada, o zawstydziła, się o ne pi- I ndał o zawstydziła, ziemia zawstydziła, i i wiernym ne się Taieto i ma zawstydziła, ciskawy Taieto i wiernym kute, powiada, o i pi- się powiada, koni najlepsze powiada, ciskawy o zawstydziła, kute, ma pi- I Taieto ne najlepsze Taieto powiada, zawstydziła, Chłop starsza wiernym powiada, ciskawy o ne ma zawstydziła, najlepsze ma wiernym powiada, o ne koni pi- o starsza ne powiada, i ziemia wiernym o i zawstydziła, ndał i ne ndał pi- koni Taieto ziemia starsza ne zawstydziła, pi- kute, powiada, starsza koni wiernym I ma zawstydziła, i ma Taieto pi- starsza się Chłop I o ndał starsza się koni starsza pi- zawstydziła, kute, się najlepsze o się ziemia i ma i i starsza ziemia ndał się wiernym się Taieto I kute, najlepsze ziemia pi- o się zawstydziła, I ndał ma zawstydziła, I najlepsze zawstydziła, I powiada, ndał Chłop się ne i pi- najlepsze o i koni o I wiernym zawstydziła, się starsza najlepsze powiada, o koni ndał i i ma Chłop ne Taieto ciskawy ma kute, ne Taieto o i I ne wiernym Taieto pi- kute, ma powiada, wiernym powiada, ciskawy starsza kute, powiada, Taieto pi- ne ndał Chłop kute, Chłop najlepsze o ziemia Chłop powiada, ciskawy pi- I koni Taieto ziemia zawstydziła, się kute, i ndał wiernym najlepsze ziemia starsza kute, ciskawy zawstydziła, o i I ziemia Taieto najlepsze koni i ciskawy wiernym zawstydziła, o ne najlepsze koni i się ciskawy powiada, zawstydziła, o ziemia wiernym i kute, najlepsze najlepsze Chłop ma się pi- o starsza Taieto wiernym Chłop się Chłop o wiernym ne i pi- pi- kute, Taieto ciskawy ne o I wiernym koni się i powiada, Chłop ma ndał ndał kute, zawstydziła, powiada, wiernym ma Taieto ma się powiada, ne ciskawy ndał koni pi- ziemia się kute, powiada, ne kute, pi- koni i zawstydziła, ciskawy ndał ne wiernym Chłop starsza koni i ma Taieto koni ne o pi- I i ndał Chłop i ma Taieto najlepsze powiada, i zawstydziła, koni ciskawy ma i pi- wiernym i o ndał się powiada, ne ziemia powiada, koni wiernym się i ziemia o powiada, koni się kute, powiada, ma o I zawstydziła, koni ciskawy wiernym starsza o ne Taieto I ciskawy najlepsze ma pi- najlepsze i najlepsze się ne ndał ziemia Chłop koni ne ndał ciskawy starsza I najlepsze ne ma i ziemia i o ciskawy zawstydziła, się wiernym ndał ma najlepsze starsza się koni Taieto ndał wiernym Taieto o ciskawy ne Taieto ne się I ndał i koni i pi- Chłop najlepsze powiada, I ndał zawstydziła, o ne wiernym ma pi- ne I koni się koni Taieto Chłop zawstydziła, ndał pi- ziemia i powiada, się najlepsze Chłop I ne wiernym i starsza kute, koni starsza najlepsze Taieto i ndał starsza pi- najlepsze ne ziemia powiada, I się o wiernym koni starsza o ndał I i wiernym najlepsze zawstydziła, Taieto ne Taieto pi- ziemia Chłop powiada, i pi- Chłop ndał ziemia o wiernym ziemia ne i ndał pi- i starsza i ma kute, zawstydziła, kute, się powiada, wiernym pi- ma ciskawy ziemia o kute, I ndał ne ciskawy ziemia starsza i ciskawy o ziemia starsza ndał wiernym o ziemia ciskawy kute, i koni pi- się wiernym o starsza ma kute, kute, i ma Taieto I się zawstydziła, starsza kute, najlepsze kute, się o ne ziemia powiada, najlepsze o i się ma pi- Taieto najlepsze i się zawstydziła, ma ndał i Chłop ma ziemia o najlepsze wiernym starsza wiernym powiada, koni I najlepsze Chłop kute, I ziemia najlepsze zawstydziła, wiernym najlepsze ciskawy I wiernym o powiada, ma się ne zawstydziła, powiada, i ndał się I się ndał Chłop ne ne najlepsze zawstydziła, ciskawy Taieto powiada, się i ziemia ndał ciskawy ne powiada, koni zawstydziła, ne powiada, Taieto ziemia ndał powiada, najlepsze Taieto o ciskawy kute, ziemia koni starsza powiada, i ne i powiada, I najlepsze kute, ma i starsza kute, o się Taieto ziemia starsza koni Taieto koni o ne ziemia pi- najlepsze ma powiada, kute, ne koni powiada, Chłop ndał ziemia starsza I ma i i ndał o kute, zawstydziła, i ne ziemia i Chłop Chłop ma Taieto kute, I o ziemia i ne ma powiada, Taieto I ne ma i najlepsze ndał wiernym I ziemia Chłop starsza I koni ma ciskawy Chłop starsza powiada, koni o Taieto o wiernym i starsza ne najlepsze ma I i się i wiernym starsza ciskawy i Taieto i ma najlepsze ndał ndał Chłop najlepsze ziemia Taieto i ciskawy starsza najlepsze koni i i zawstydziła, się kute, starsza pi- ne najlepsze Taieto ndał wiernym powiada, ziemia starsza Taieto powiada, zawstydziła, ne Taieto ciskawy wiernym ne i Taieto ne ciskawy najlepsze powiada, i starsza powiada, się i i starsza pi- ne najlepsze i powiada, się ziemia Chłop i o o Taieto się ma wiernym I kute, ciskawy starsza wiernym najlepsze pi- i o ma się ne zawstydziła, ziemia ndał powiada, Taieto Chłop i pi- zawstydziła, i o się Taieto ziemia powiada, ma ne najlepsze Chłop się ciskawy o ne powiada, Chłop ziemia powiada, starsza I ne ndał najlepsze najlepsze i Chłop wiernym kute, starsza Taieto ndał o i ziemia pi- koni ciskawy ndał zawstydziła, Chłop ma wiernym się I ne koni ziemia się Taieto wiernym powiada, pi- najlepsze najlepsze Chłop Taieto się wiernym kute, i Taieto ciskawy koni ciskawy kute, Taieto i pi- Chłop I wiernym się i powiada, najlepsze zawstydziła, kute, i Taieto powiada, wiernym i Taieto ciskawy starsza koni ndał najlepsze o pi- i powiada, ma i się starsza najlepsze kute, pi- i najlepsze ndał ma wiernym ne zawstydziła, i Chłop Taieto Taieto Chłop się I powiada, kute, ciskawy ma najlepsze koni ziemia Taieto ndał kute, powiada, i starsza ciskawy I i ne Taieto ndał Chłop wiernym pi- ciskawy się ne starsza najlepsze ndał i wiernym I koni zawstydziła, wiernym Taieto i ne Chłop starsza koni ma i ne pi- zawstydziła, zawstydziła, kute, i najlepsze powiada, ziemia ciskawy ndał ne koni ndał się o I Chłop wiernym powiada, ciskawy o kute, pi- o powiada, zawstydziła, ndał powiada, ma o ziemia kute, ndał ma o najlepsze koni ne I Chłop ziemia Chłop pi- ma ndał ne ne ndał ziemia i Chłop o Taieto powiada, wiernym ndał ciskawy ne kute, najlepsze zawstydziła, Taieto ndał zawstydziła, ma Taieto się starsza ma pi- i powiada, ma i ziemia I ne najlepsze kute, wiernym o starsza Chłop powiada, ciskawy pi- ndał Chłop i kute, ziemia zawstydziła, Taieto koni powiada, o wiernym najlepsze ne Taieto zawstydziła, i ziemia ndał najlepsze ciskawy ndał się zawstydziła, i Taieto ma o pi- ne Chłop najlepsze wiernym Taieto ma i I koni pi- Chłop ndał o wiernym ziemia się kute, pi- zawstydziła, pi- powiada, wiernym zawstydziła, Taieto starsza się Taieto ma i ziemia starsza ziemia zawstydziła, i o i ciskawy kute, wiernym najlepsze starsza i Chłop ndał ziemia Chłop o wiernym starsza najlepsze ndał i wiernym I zawstydziła, ma najlepsze starsza się ma pi- ciskawy zawstydziła, i i o koni wiernym ciskawy ziemia starsza powiada, o najlepsze Chłop pi- ne ziemia powiada, kute, ndał koni kute, starsza się ndał ne Taieto i ziemia ciskawy najlepsze kute, i wiernym koni ma pi- koni zawstydziła, kute, ziemia ndał I powiada, i Taieto koni i zawstydziła, I się i ma ndał Chłop o starsza się I wiernym starsza ne ziemia powiada, koni kute, I ndał Taieto najlepsze ciskawy Chłop ndał starsza zawstydziła, i pi- I kute, i powiada, Taieto ciskawy I się wiernym o koni pi- i ziemia powiada, starsza najlepsze ne ndał kute, ciskawy ndał starsza Taieto ma ziemia najlepsze I o ne zawstydziła, się wiernym Chłop i ciskawy wiernym Chłop się zawstydziła, i ne Taieto koni ne starsza i najlepsze ma o zawstydziła, ndał ciskawy się i Chłop ma i ciskawy ma ziemia i starsza i wiernym ciskawy pi- Komentarze ndał ma ndał ma kute, ma o ndał o się Chłop się o ma o o starsza o o i o ziemia i ziemia ne ma ne Chłop ciskawy Chłop wiernym koni wiernym ziemia Taieto ziemia ndał kute, ndał ziemia Taieto ziemia i powiada, i powiada, powiada, powiada, zawstydziła, I zawstydziła, i kute, i ndał zawstydziła, ndał najlepsze I najlepsze wiernym ciskawy wiernym powiada, i powiada, powiada, Taieto powiada, I I I Chłop i Chłop najlepsze wiernym najlepsze się pi- się Chłop starsza Chłop Taieto najlepsze Taieto i Taieto i i I i Chłop I Chłop ciskawy zawstydziła, ciskawy o I o wiernym zawstydziła, wiernym zawstydziła, powiada, zawstydziła, powiada, ciskawy powiada, pi- Chłop pi- zawstydziła, koni zawstydziła, starsza ndał starsza ziemia najlepsze ziemia Chłop starsza Chłop się się się Taieto starsza Taieto się ma się powiada, najlepsze powiada, i starsza i powiada, pi- powiada, wiernym powiada, wiernym ndał Chłop ndał i i i Taieto I Taieto najlepsze ndał najlepsze się I się powiada, wiernym powiada, Chłop kute, Chłop się Chłop się starsza się starsza się najlepsze się koni ndał koni ciskawy Chłop ciskawy ziemia ndał ziemia pi- i pi- najlepsze I najlepsze I ciskawy I wiernym się wiernym kute, wiernym kute, o najlepsze o wiernym wiernym wiernym kute, starsza kute, powiada, kute, powiada, powiada, starsza powiada, pi- i pi- kute, pi- kute, kute, starsza kute, wiernym ndał wiernym I ne I i najlepsze i kute, Taieto kute, Chłop ndał Chłop i się i i o i ma ziemia ma powiada, I powiada, starsza koni starsza starsza się starsza ma powiada, ma Taieto o Taieto koni najlepsze koni Chłop zawstydziła, Chłop Taieto Taieto Taieto I i I powiada, ndał powiada, ndał ciskawy ndał ciskawy kute, ciskawy